Al. Racławickie 14, 20-950 LUBLIN
Gmach Główny (piętro III - "OLIMP")
p. GG-333, tel. 81 445 43 33
p. GG-334, tel. 81 445 43 34
p. GG-343, tel. 81 445 43 43
paragone [at]kul.pl
 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 

Wystawa „Domownicy” w Galerii 1 im. B. Słomki oraz akcja "surreaLEGO"

10 stycznia – 3 lutego 2023

 

10 stycznia 2023 o godz. 17.00 w studenckiej Galerii 1 im. B. Słomki odbędzie się wernisaż wystawy fotografii absolwenta historii sztuki KUL, p. Marka Czeżyka pt. „Domownicy”.

Domownicy to mieszkańcy domu w Kamionce, jednej z filii Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła. Autor zdjęć, historyk sztuki i fotografik p. Marek Czeżyk jest także na co dzień wychowawcą towarzyszącym dzieciom i młodzieży w fundacyjnym domu. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane wielkoformatowe fotografie portretowe, zdjęcia reportażowe z Domu Kamionki oraz rekwizyty kostiumów wykonanych wspólnie przez dzieci i wychowawców.

Podczas wernisażu promowana będzie działalność Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła zajmującej się dziećmi, zagrożonymi wykluczeniem z powodów społecznych i finansowych. Wszyscy zainteresowani wsparciem dzieci objętych opieką Fundacji będą mogli zakupić u jej przedstawicieli pocztówkę-“cegiełkę”.

 

Wystawie towarzyszy także akcja charytatywna "surreaLEGO", podczas której zbierane będą klocki LEGO dla dzieci. Każdy będzie mógł przynieść nowe lub używane klocki i zdeponować je w specjalnie oznaczonych pudełkach (lista punktów na stronie wydarzenia na fb).

Akcja "surreaLEGO" trwa do 28 lutego 2023 r.

 

Wystawa i projekt "surreaLEGO" są owocem pracy studentów historii sztuki KUL, działających w Galerii 1 im. B. Słomki w składzie: Aleksandra Granatowska, Monika Guzek, Dorota Rodzik, Izabela Sulczyńska, Wiktoria Serafin, Mateusz Wszelaki, pod opieką merytoryczną dr Anny Dzierżyc-Horniak z naszej Katedry i oczywiście ścisłej współpracy tego grona z p. Markiem Czeżykiem, bez którego wystawa i akcja nie mogłyby się odbyć.

 

Wystawa będzie czynna od 10 stycznia do 3 lutego 2023. 

 

Więcej o autorze zdjęć, wystawie, Fundacji i projekcie studentów na stronach wydarzeń:

https://www.facebook.com/events/881869209724774/?ref=newsfeed

https://www.facebook.com/events/902760227405824 

oraz na stronie Galerii 1 im. B. Słomki

https://www.facebook.com/Galeria1imBSlomki.

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

 

 
 

Wystawa "Sztuka Lublina. Poznaj. Dotknij. Doświadcz" 13 września 2022 - 18 października 2022

W Galerii 1 im. Bogusława Słomki, której kuratorem jest dr Anna Dzierżyc-Horniak z naszej Katedry, trwa wystawa przygotowana przez studentów i absolwentów Kolegium Historii Sztuki przy współpracy KUL CAN.

Wystawa jest częścią projektu "Sztuka Lublina. Poznaj. Dotknij. Doświadcz", finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Na ekspozycji udostępniono tyflografiki dzieł sztuki znajdujących się w Lublinie. Zwiedzający mogą dotknąć wszystkich eksponatów i wysłuchać ich audiodeskrypcji.

Kuratorkami wystawy są Klaudia Brzuch i Wiktoria Serafin.

 

Zapraszamy!

 

 
 
Pożegnanie p. prof. Bożeny Kuklińskiej, kierownik naszej Katedry - 30 września 2022
 

Pani Profesor Bożena Kuklińska z początkiem roku akademickiego 2022/2023 odeszła na emeryturę. Przez czterdzieści jeden lat współtworzyła historię sztuki KUL jako pracownik, a następnie Kierownik Katedry Historii Sztuki Kościelnej. Była wychowawcą i opiekunem wielu pokoleń studentów, wypromowała kilkudziesięciu magistrów i sześciu doktorów. Przez kilkanaście lat opiekowała się studenckimi praktykami.

Zainteresowania badawcze Pani Profesor koncentrowały się wokół sztuki rodzinnego Gdańska i Pomorza Gdańskiego, sztuki sakralnej, ikonografii chrześcijańskiej, pozostała im wierna do dzisiaj.

Pracownicy, studenci i absolwenci dawnego Instytutu Historii Sztuki (obecnego Kolegium Historii Sztuki) wyrażają wdzięczność za trud i zaangażowanie Pani Profesor. Dziękujemy za uśmiech, wsparcie, dobroć i okazywane nam zrozumienie. Życzymy wszystkiego dobrego i liczymy na dalszą współpracę!

 

 

 
 
Udział dr Elżbiety Błotnickiej-Mazur w kolejnej edycji ministerialnego programu „Masters of Didactics. Advanced Module”
- 26-30 września 2022 
 
 

W dniach 26-30 września p. dr Elżbieta Błotnicka-Mazur z naszej Katedry uczestniczyła w drugiej już edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Masters of Didactics. Advanced Module”, której realizatorem jest Uniwersytet w Groningen (Holandia).

Szkolenia odbywają się w ścieżkach:

- Educational leadership,

- Train the Trainer,

- Advanced Qualifications in Teaching.

 

Jest to kontynuacja ministerialnego programu Masters of Didactics, w ramach którego Pani Doktor odbyła tygodniowe szkolenie na Uniwersytecie Gandawskim (Belgia) w 2019 roku.

 

A już od nowego roku akademickiego efekty kształcenia programu Advanced będą wdrażane na KUL.
 
 
 
 

Udział Pracowników Katedry w 15 Światowym Kongresie Semiotycznym „Semiotics in the Lifeworld”

Uniwersytet Macedoński, Saloniki, 30 sierpnia – 3 września 2022  

 

 

Silna reprezentacja Pracowników naukowych, Doktorantów i Studentów z Instytutu Nauk o Sztuce wzięła czynny udział w 15 Światowym Kongresie Semiotycznym Semiotics in the Lifeworld”, Saloniki, 30 sierpnia – 3 września 2022, Uniwersytet Macedoński pod auspicjami International Association for Semiotic Studies, zorganizowanym przez: Hellenic Semiotic Society, University of Macedonia, Culture Borders Gender Lab.

 

Jeden z 60 paneli tematycznych pt. „Translating sentiments: music, literature, and visual arts en face the signs in human culture from Antiquity to the 21st century” zorganizowała dr hab. Małgorzata Gamrat z Katedry Badań nad Monodią i Polifonią Religijną (Kolegium Muzykologii), a referaty w nim przedstawili m.in. Pracownicy naszej Katedry:

Dr Elżbieta Błotnicka-Mazur, „Between an emotion and a rational sign. Selected ideas of geometric art”

Dr Agnieszka Kuczyńska, „Ruins, signs, and colours: the intensity of life and memory in the art of Zbigniew Makowski”.

 

Gratulujemy!

 
kongres_foto
 
Od lewej: dr hab. Małgorzata Gamrat, dr Agnieszka Kuczyńska, dr Elżbieta Błotnicka-Mazur 
 
 
 
Nagroda im. dr Marianny Sadlak dla p. mgr Martyny Kopczak
- grudzień 2021
 

W wielką przyjemnością informujemy, że nasza tegoroczna absolwentka, Pani mgr Martyna Kopczak - także magister sinologii KUL - otrzymała nagrodę im. dr Marianny Sadlak przyznawaną w naszym Uniwersytecie autorom najlepszym prac magisterskich, za obronione w czerwcu magisterium pt. „Wizerunek kobiety w chińskim plakacie propagandowym ery maoizmu 1949-1976 – wybrane aspekty”, przygotowane pod kierunkiem dr Elżbiety Błotnickiej-Mazur z naszej Katedry.

 

Promotorka rozprawy podkreśliła w swojej rekomendacji „nowatorstwo podjętej przez Panią Magister problematyki, szczególnie na gruncie polskiego piśmiennictwa. Temat chińskich plakatów nie występuje w polskiej literaturze przedmiotu, także przez zagranicznych badaczy nie jest poruszany zbyt często, a zwłaszcza podjęty przez Autorkę wątek wizerunku kobiety i pełnionych przez nią ról społecznych w plakacie propagandowym.”

 

Pani Magister – nasze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Gratulujemy także Pani Promotor!

 

Dzięki uprzejmości Laureatki przypominamy dzień jej obrony magisterskiej (24.06.2021) 

 

Pani mgr Martyna Kopczak

 

Od lewej: prof. Lechosław Lameński (recenzent), mgr Martyna Kopczak,

dr Elżbieta Błotnicka-Mazur (promotor), dr hab. Aneta Kramiszewska (przewodnicząca komisji)

 
 
 
 
Uroczyste promocje i nominacje w KUL - 28.10.2021
 
W dniu 28 października br. w licznym gronie doktorów i doktorów habilitowanych, którzy odebrali swoje dyplomy znaleźli się także historycy sztuki, związani z naszą Katedrą. Dyplom doktora habilitowanego otrzymała prof. UG, dr hab. Magdalena Howorus-Czajka, absolwentka naszego Instytutu, także doktorantka Profesora Lechosława Lameńskiego. Dyplomy doktorskie odebrało siedem osób: doktorantka dr hab. Anety Kramiszewskiej: dr Paulina Kowalczyk, trzech doktorantów prof. KUL dr hab. Bożeny Kuklińskiej: dr Anna Bartko-Malinowska, ks. dr Stanisław Gurba i ks. dr Piotr Lasota oraz trzy doktorantki prof. dr. hab. Lechosława Lameńskiego: dr Katarzyna Górowska, dr Ewelina Polańska oraz dr Beata Studziżba-Kubalska.
 
Serdecznie gratulujemy!
 
Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia materiałów przygotowanych przez pracowników Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL. Filmu z promocji: https://www.facebook.com/KULlublin/videos/7337813622911208 oraz fotorelacji: https://www.kul.pl/promocje-doktorskie-wreczenie-dyplomow-habilitacyjnych-i-awansow-na-stanowisko-profesora-kul,art_96631.html 
 
 
 
 
Prof. UG, dr hab. Magdalena Howorus-Czajka i JM Ks. prof. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL, fot. Tomasz Koryszko
 
 
 
Prof. Lechosław Lameński i dr Ewelina Polańska, fot. Tomasz Koryszko      
                                    
 
 
Prof. Lechosław Lameński i dr Beata Studżiżba-Kubalska, fot. Tomasz Koryszko
 
 
 
Prof. KUL dr hab. Monika Sidor i dr Paulina Kowalczyk, fot. Tomasz Koryszko
 
 
 
Od lewej: prof. UG, dr hab. Magdalena Howorus-Czajka, dr Ewelina Polańska, dr Beata Studziżba-Kubalska, prof. dr hab. Lechosław Lameński, dr Katarzyna Górowska, fot. prywatna
 
 
 
 
Obrona doktoratu mgr Katarzyny Górowskiej - 17.09.2021
 
 
 
 
Kolejny doktorat z historii sztuki obroniony w naszej Katedrze! W ostatni piątek swoją rozprawę doktorską poświęconą wybitnemu plakaciście i pedagogowi krakowskiej ASP, Mieczysławowi Górowskiemu (1941-2011) brawurowo - z jednogłośnym wnioskiem Komisji o wyróżnienie - obroniła Katarzyna Górowska.
Promotorem rozprawy jest p. prof. Lechosław Lameński - to jubileuszowy, trzydziesty doktorat Profesora!, a promotorem pomocniczym p. dr Elżbieta Błotnicka-Mazur. Rozprawę zrecenzowali p. prof. Janusz Dobesz (em. prof. Politechniki Wrocławskiej) oraz p. dr hab. Magdalena Howorus-Czajka (prof. Uniwersytetu Gdańskiego).
 
Pani Doktor - gratulujemy! I czekamy teraz na książkę.
 
 

 

 

Profesor Lechosław Lameński laureatem nagrody Miasta Lublin

w dziedzinie kultury za Całokształt Działalności - 2.09.2021

 

 

Profesor Lechosław Lameński, fot. Andrzej Rożek

Fot. Andrzej Rożek

 
 

Z ogromną radością informujemy, że Pan Profesor Lameński został laureatem nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury za Całokształt Działalności.

Nasz wieloletni Profesor, nie tylko wykładowca akademicki, krytyk i znawca polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej, ale także redaktor działu plastyki i historii sztuki kwartalnika „Akcent”, został doceniony za wybitne dokonania w dziedzinie kultury, wieloletnią pracę twórczą, naukowo-badawczą, dydaktyczną i publicystyczną, konsekwentne i niestrudzone działania na rzecz popularyzacji dokonań lubelskiego środowiska artystycznego oraz bogaty i różnorodny dorobek naukowy i literacki, w tym stworzenie setek artykułów, recenzji, a także publikacji o kluczowym znaczeniu dla kultury i sztuki, takich jak: „Moi artyści, moje galerie. Teksty o sztuce XIX i XX wieku”, „Stach z Warty. Szukalski i Szczep Rogate Serce”, „Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich” i albumu „Szukalski”.

Nagrody w czterech kategoriach oraz Nagrodę Specjalną otrzymały osoby i instytucje, które stale przyczyniają się do tworzenia bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej naszego miasta i sprawiają, że Lublin jest dziś miejscem wyjątkowym na kulturalnej mapie Europy i świata.

Nagrody zostaną wręczone laureatom 9 września podczas Sesji Rady Miasta Lublin.

Zachęcamy do obejrzenia filmu rekomendującego osobę prof. Lechosława Lameńskiego do nagrody: https://www.youtube.com/watch?v=F3c2lefE3-Y, a także filmu z ogłoszenia wszystkich laureatów https://www.youtube.com/watch?v=829E9wjBslo. Więcej na stronie Miasta Lublin: https://lublin.eu/kultura/informacje/wiadomosci/laureaci-nagrod-miasta-lublin-w-dziedzinie-kultury,3115,41,1.html.

 
Plurimos annos, Panie Profesorze! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
 
 
 
 
 
 
Obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Polańskiej - 6.07.2021
 
Ewelina Polanska
 
6 lipca o godz. 11.00 w auli C-1031 Collegium Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Polańskiej, która napisała przepastną rozprawę - ponad 1000 stron łącznie z katalogiem! - pt. Ginący drewniany Zamość. Drewniana zabudowa Nowego Miasta w perspektywie historii przedmieść i w ujęciu ikonograficznym, pod kierunkiem prof. Lechosława Lameńskiego. Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski). Pani Ewelina, absolwentka MISH KUL z trzema magisteriami: z historii sztuki, historii oraz filologii polskiej - zgodnie z zapoczątkowaną przez siebie tradycją dostosowania ubioru do tematu swojej pracy, tym razem na obronie wystąpiła w ludowym stroju zamojskim. 
 
Pani Doktor gratulujemy brawurowej obrony i życzymy dalszych sukcesów!
 
Więcej [+]
 
 
 
 
 
 
 
 
Wręczenie Księgi jubileuszowej
Panu Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu - 30.03.2021 
 
 
1612369736696
 
30 marca 2021 roku o godz. 13.00 w Sali Senatu KUL odbyło się uroczyste wręczenie Księgi jubileuszowej Panu Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu. Księga pt. Paragone. Pasaże sztuki, pod redakcją dr Elżbiety Błotnickiej-Mazur i dr Anny Dzierżyc-Horniak z Katedry Badań nad Sztuką od Starożytności do Współczesności KUL oraz dr hab. Magdaleny Howorus-Czajki, prof. UG, z Zakładu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego (Wydawnictwo KUL, Lublin 2020), została przygotowana z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.
Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny uroczystość została zorganizowana w trybie hybrydowym: stacjonarnie oraz z udziałem gości poprzez platformę Zoom. Uroczystość była również transmitowana poprzez You Tube.
W Sali Senatu KUL wśród zaproszonych gości był obecny Pan dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, Prorektor ds. studentów i doktorantów KUL oraz p. dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. Podczas uroczystości Pan Profesor odebrał z rąk Pana Prezydenta Medal "Zasłużony dla Miasta Lublin".
Zapraszamy do obejrzenia zapisu uroczystości na platformie You Tube: https://youtu.be/3mpvmCS6HnQ.
Zapraszamy także do obejrzenia wywiadu, przeprowadzonego z Panem Profesorem Lameńskim przez redaktor Grażynę Stankiewicz we wrześniu 2020 roku, którego zapis został dołączony do Księgi na płycie DVD: https://youtu.be/ja55SBo67Cc.
 
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu można zamówić tu: http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=4008
 

00_foto_do-ksiegi-mn
     Fot. Andrzej Rożek
 
 
 
 

Zmarł Profesor Wiesław Juszczak (1932-2021)

 

18 lutego 2021 r. zmarł Profesor Wiesław Juszczak, jeden z najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Związany był z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Był także wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z książek, które napisał uczyły się i nadal uczą pokolenia polskich humanistów.

Autor wybitnych prac dotyczących malarstwa polskiego modernizmu, europejskiej sztuki XVIII i XIX wieku (od Blake'a do postimpresjonistów), teorii i filozofii sztuki, historii filmu, zajmował się również tłumaczeniem angielskojęzycznych tekstów naukowych (H. Honour, L. Nochlin) i literatury pięknej (W. Blake, T.S. Eliot, V. Woolf). Ponad "okresy prozy" przedkładał "epoki sztuki". Upominał się o prawa poezji. Był tyleż historykiem sztuki, co historykiem duchowości, która w sztuce się zawiera. "Niepodobny do nikogo i niezgodny z codziennością. Wytworny i oryginalny we wszystkim co robił, co myślał i jak myślał. Mądry i dobry" – można przeczytać na Fb Instytutu Sztuki PAN, gdzie pracował przez sześćdziesiąt lat.

 

 

 

Projekt "Zwycięzcy 1920 roku – plener plastyczny"

 

W środę 23 września 2020 r. na dziedzińcu głównego gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zrealizowana została inicjatywa grantowa w ramach projektu Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja „Wiktoria 1920 - konkurs inicjatyw mieszkańców Lublina”, pt. „Zwycięzcy 1920 roku - plener plastyczny”, z udziałem rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39” oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej K.u.K. Sturmtruppen, prezentujących sylwetki żołnierzy walczących w Bitwie Warszawskiej stron. Kierownik projektu: dr Elżbieta Błotnicka-Mazur.

 

Uczestnicy pleneru – uczniowie z klasy II B z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, wysłuchali prelekcji historycznej, omawiającej okoliczności i rangę Bitwy Warszawskiej, przygotowanej przez dra Andrzeja Gładysza z naszego Instytutu, a następnie pod opieką merytoryczną nauczycieli przedmiotów artystycznych z ZSP, p. Anny Chmielnik i p. Andrzeja Mazusia – wykonali prace rysunkowe w wybranej w technice, przedstawiające studia postaci rekonstruktorów.

 

Nagrodzono trzy wyróżnione przez jury prace:

I miejsce – Malwina Głowacka
II miejsce – Małgorzata Jaskólska
III miejsce  – Amelia Kotynia

 

Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom z ZSP dziękujemy za udział w projekcie, a wszystkim wyróżnionym uczennicom gratulujemy!

 

 
Więcej [+]
 

POCZĄTEK STRONY

IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2023, godz. 12:37 - Elżbieta Błotnicka-Mazur