Katedra Historii Filozofii w Polsce została utworzona w roku 1989. Jednak dydaktyka i badania w zakresie dziejów filozofii w Polsce na Wydziale Filozofii KUL sięgają jego początków, bowiem aktywności prof. S. Harasska (1946-1950), a zwłaszcza prof. W. Wąsika (1952-56), twórcy dwutomowej Historii filozofii polskiej (Warszawa 1958-1966). Tej problematyce były podporządkowane zajęcia dotyczące edytorstwa filozoficznych tekstów średniowiecznych i nauk pomocniczych historii filozofii (od r. 1953), zainaugurowane przez prof. M. Kurdziałka, a następnie ćwiczenia i wykłady z historii filozofii w Polsce (od r. 1958), prowadzone przez prof. W. Seńko, prof. J. Czerkawskiego, dra K. Wójcika i ks. prof. S. Janeczka.

Od początku kierownikiem Katedry był abp prof. Stanisław Wielgus. Do 1993 r. był w niej zatrudniony jako starszy wykładowca dr Kazimierz Wójcik. Obydwaj byli zaangażowani wcześniej przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Od roku akademickiego 1993/94 została zatrudniona jako asystent, a rok później jako adiunkt dr Joanana Judycka. Obecnie w Katedrze zatrudnieni są ks. dr hab. Rafał Charzyński, ks. dr Piotr Pasterczyk, mgr Anna Starościc. W roku 1994 podjął pracę ks. prof. dr. hab Stanisław Janeczek, który od roku 2006 pełni funkcję kierownika Katedry.

Katedra prowadzi badania nad dziejami filozofii w Polsce na tle ogólnoeuropejskim. Dąży do wskazania jej swoistości oraz uwarunkowań historycznofilozoficznych i ogólnokulturowych, a także inspirujących funkcji filozofii w dziejach kultury i życia społecznego w Polsce. Badania mają kierunek dwutorowy, obejmują bowiem (1) edytorstwo średniowiecznych i nowożytnych rękopisów filozoficznych i teologicznych oraz (2) analizę kultury filozoficznej w Polsce, głównie średniowiecznej, oświeceniowej i współczesnej. Akcentuje się światopoglądowe i wychowawcze odniesienia filozofii. W zakresie aktywności nad kulturą średniowieczną bada się jej zróżnicowane korzenie (tradycja grecko-rzymska, biblijna, filozofia islamska i żydowska) oraz złożone formy wyrazu (kultura religijna, filozoficzna, przyrodnicza, prawna). Badania dotyczące kultury filozoficznej - od średniowiecza po współczesność - ukazują szczególnie jej obecność w dydaktyce szkolnej, co wymaga analiz tak z zakresu historii filozofii, jak i historii nauki i oświaty.
 
 
 
 

Autor: Stanisław Janeczek
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2020, godz. 12:02 - Andrzej Zykubek