Magdalena Charzyńska-Wójcik, dr hab., prof. KUL

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Kierownik Katedry 

Zainteresowania badawcze: składnia i semantyka historyczna; Psałterz - recepcja, aspekty językoznawcze, edukacyjne and kulturowe, tłumaczenia w średniowiecznej i renesansowej Anglii, Polsce i Szkocji; multilingwizm średniowieczny; średniowieczny monastycyzm; kodykologia i paleografia

Obecnie prowadzone badania: (2013) Text and Context in Jerome’s Psalter: Prose Translations into Old, Middle and Early Modern English. Wydawnictwo KUL; (2017) Perfectly Imperfect – The Scottish Psalter of 1564. Zagadnienia Rodzajow Literackich 60: 49-69; (2019) The Psalter over the Water – A Multidisciplinary Account of Originality. Linguistica Silesiana 40: 7-22

Współpraca międzynarodowa: the Nanovic Institute at the University of Notre Dame, US; the National Library of Scotland, Edinburgh, GB; the Scheide Library, Princeton University, US

Kontakt: mcwojcik[at]kul.pl

 

Zainteresowania badawcze: składnia historyczna i teorie składniowe; akwizycja języka i dwujęzyczność; filozofia języka; tłumaczenia; angielsko-polskie językoznawstwo kontrastywne; języki mniejszości

Obecnie prowadzone badania:

Współpraca międzynarodowa:

Kontakt: bartnikart[at]kul.pl

 

Zainteresowania badawcze: paleografia i kodykologia; średniowieczne biblijne manuskrypty; średniowieczna interpunkcja; użycie łacińskich abrewiatur w średnioangielskich manuskryptach Biblii

Obecnie prowadzone badania: użycie łacińskich abrewiatur w XV-wiecznych manuskryptach Nowego Testamentu

Współpraca międzynarodowa:

Kontakt: joanna.grzybowska[at]kul.pl

 

Zainteresowania badawcze: historyczne tłumaczenia Psałterza na angielski i anglo-normandzki; etymologia; zapożyczenia i code-switching; średniowieczny multilingwizm; Prawa z Oléronu; tryb łączący

Obecnie prowadzone badania: diachroniczna analiza wykorzystania trybu łączącego w różnych gatunkach tekstów; badanie zależności leksykalnych w XII i XIII-wiecznych tłumaczeniach Psałterza na anglo-normandzki

Współpraca międzynarodowa:

Kontakt: kinga.lis[at]kul.pl

 

Zainteresowania badawcze: przekład pisemny i ustny; nauka oparta na samoregulacji; języki specjalistyczne (prawo, medycyna); frazeologia i legilingwistyka porównawcza; akwizycja języka; nowe media w glottodydaktyce

Obecnie prowadzone badania: obserwacja mechanizmów monitoringu, występujących u początkujących tłumaczy konferencyjnych; nauka oparta na samoregulacji w kształceniu tłumaczy ustnych; przekład poświadczony

Współpraca międzynarodowa: monitoring w symultanicznym i konsekutywnym przekładzie ustnym

Kontakt: joannamirek[at]kul.pl

Autor: Kinga Lis
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2023, godz. 10:22 - Joanna Grzybowska