ks. prof. dr hab. Grzegorz Bujak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

prof. dr hab. Maryia Chepil, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

prof. dr hab. Maria Dębowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

prof. zw. dr hab. Waldemar J. Dziak, Instytut Studiów Politycznych PAN

 

ks. prof. dr hab. Stanisław Fel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

prof. dr hab. Romuald Grzybowski, Uniwersytet Gdański

 

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

 

prof. dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski

 

prof. dr hab. Danuta Lalak, Uniwersytet Warszawski

 

prof. dr hab. Igor Macijewski, Rosyjski Instytut Historii Sztuki (Rosja)

 

ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

prof. zw. dr hab. Stanisława Steuden, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

prof. zw. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Autor: Edmund Kuryluk
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2013, godz. 19:13 - Edmund Kuryluk