Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

zaprasza na konferencję naukową

UNIA EUROPEJSKA.
INTEGRACJA - KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ


Program Konferencji

Komitet Naukowy Konferencji

Komitet Organizacyjny Konferencji

Miejsce:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Collegium Jana Pawła II, sala 1031

Termin:
28 maja 2007 r.

Koszt uczestnictwa:
150 zł/osoba

obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie

Zgłoszenie uczestnictwa:
Uczestnictwo w konferencji należy zgłosić do 10 maja 2007 r.
Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia (25.50 KB)

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Zgłoszenie można również przesłać drogą elektroniczną na adres
mgr Doroty Marzec, e-mail: marzecd@op.pl

Lista zgłoszonych referatów
Autor: Tomasz Kwarciński
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2011, godz. 22:27 - Tatiana Rozumowska-Gapeeva