W dniach 10-11 kwietnia 2014 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się XXI Konferencja Naukowa „Konteksty Psychosomatyki". Organizatorami konferencji były: Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Komitet Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

 

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Bohdan Wasilewski. W trakcie konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

 

 

prof. dr hab. Bohdan Wasilewski, Wyzwania cywilizacyjne psychosomatyki w Polsce i na świecie

 

Sesja I Psychosomatyka wieku rozwojowego

 

 

Leszek Szewczyk: Problemy psychospołeczne dzieci z zaburzeniami endokrynnymi

Maria Oleś: Subiektywna jakość życia, samoocena i postrzegane wsparcie społeczne u nastolatków chorych przewlekle

Andrzej Mirski: Neurofizjologiczne biomarkery ADHD

Magdalena Wiśniowiecka: Struktura osobowości pacjentek z anorexia nervosa

Andrzej Januszewski: Struktura zaburzeń narcystycznych a odczuwane dolegliwości somatyczne w grupie młodzieży

Elżbieta Januszewska: Adaptacyjne vs nieadaptacyjne strategie regulacji emocji złości, lęku i smutku a intensywność odczuwanych dolegliwości somatycznych przez młodzież

 

Sesja II Kobieta, macierzyństwo a psychosomatyka

 

 

Mariola Bidzan: Uwarunkowania niepłodności u kobiet z perspektywy biopsychospołecznej – mikrogeneza cierpienia

Elżbieta Rydz, Agnieszka Krzysztofiak, Maciej Barczentewicz, Anna Wojtyła, Monika Szczepanik:Psychologiczne uwarunkowania niepłodności: poziom stresu i jakość więzi małżeńskiej

Izabela Sebastyańska-Targowska: Zaburzenia psychosomatyczne u kobiet jako konsekwencja leczenia niepłodności

Monika Guzewicz, Stanisława Steuden: Psychosomatyczne konsekwencje utraty dziecka w wyniku poronienia

 

 

Sesja III Problemy psychosomatyczne pacjentów chorych somatycznie

 

 

Andrzej Mirski: Psychomarkery w chorobach somatycznych i psychosomatycznych

Małgorzata A. Basińska: Częstotliwość występowania syndromów psychospołecznych DCPR na przykładzie pacjentów chorych przewlekle

Izabella Januszewska, Stanisława Steuden: Kompetencje emocjonalne oraz ukierunkowanie regulacji emocji negatywnych osób z chorobą nadciśnieniową

Paulina Albińska: Koncepcja siebie a poczucie alienacji dorosłych pacjentów ze zdiagnozowaną alergozą (analiza porównawcza)

Agnieszka Woźniewicz: Dyspozycyjny optymizm a występowanie syndromów psychosomatycznych w grupie chorych na astmę

Katarzyna Szymona-Pałkowska, Stanisława Steuden, Monika Guzewicz, Janusz Kraczkowski:Postawa wobec własnej choroby a jakość życia kobiet z zespołem nietrzymania moczu

 

 

 

 

Sesja IV Sesja plakatowa

 

 

Marta Adamska, Joanna Miniszewska : Wyznaczniki akceptacji choroby u pacjentów z łuszczycą leczonych szpitalnie i ambulatoryjnie

Monika Balasa: Empatia i doświadczenia życiowe a zmęczenie przewlekłe

Rafał Chrzanowski: Temperament i radzenie sobie jako korelaty poczucia własnej wartości. Badania studentów

Ewelina Dżaman, Maria Czarnecka, Ana Kapała, Tomasz Kopacz, Krzysztof Matuszewski, Marta Naja, Paulina Szach, Beata Szczygielska, Iga Ukalska, Małgorzata Drużyńska, Aleksandra Baran, Nina Sobiesiak, Marta Wiśniewska, Beata Dudkiewicz, Ewelina Szpakowska: Koktajl psychosomatyczny – przegląd zagadnień współczesnej psychosomatyki

Andrzej Gryglewicz: Możliwości wykorzystania terapii EMDR w zarządzaniu bólem

Maria Jakubik: Poczucie własnej wartości a uspołecznienie i radzenie sobie ze stresem u dzieci w okresie szkolnym

Magdalena Jaromi: Przewlekłe zmęczenie a negatywne emocje i osobowość w ujęciu Wielkiej Piątki

Helena Kistelska: Noetyczny wymiar osobowości i poczucie sensu życia a zmęczenie przewlekłe u młodych dorosłych

Karolina Koczywąs: Zmęczenie przewlekłe a hierarchia wartości i aprobata społeczna wśród młodych dorosłych

Magdalena Kolańska, Agata Poręba: Nadzieja na powrót do zdrowia a stres onkologiczny u pacjentów onkologicznych w procesie leczenia – wyniki badania pilotażowego

Ewelina Korfanty, Izabela Frej, Aleksandra Iwanicka, Zuzanna Janowska, Katarzyna Karpińska, Ewelina Kupiec, Ewelina Pastuszak, Aleksandra Porębiak, Maria Purowska, Agnieszka Rakowska, Ewelina Wisko: Czego pragną kobiety? – analiza wpływu prezentowanego obrazu kobiety na określone aspekty jej psychicznego funkcjonowania

Patrycja Kozera-MikułaPsychosomatyka etiologii i przebiegu astmy oskrzelowej u dzieci

Emilia Kręciejewska, Joanna Miniszewska: Indywidualne wyznaczniki zachowań zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

Joanna Majkut: Percepcja postaw rodzicielskich, relacje rówieśnicze i kryzys adolescencji a poczucie własnej wartości u młodzieży

Aneta Pasternak, Katarzyna Schier: Komputerowa Metoda do Badania Obrazu Ciała (KMBOC) pacjentów onkologicznych – konstrukcja autorskiego narzędzia

Oleksandr Poliszczuk, Oksana Penderecka: Cechy osobowości i aktualny stan psychoemocjonalny pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Magdalena Sitkowska: Strategie radzenia sobie ze stresem a relacje interpersonalne wśród studentów

Małgorzata Sobol-Kwapińska: Perspektywa czasowa i odczuwanie bólu. Przegląd badań

Marta Sowa: Relacja z matką a poczucie własnej wartości i postawy wobec kobiet u dziewcząt w okresie adolescencji

Bogusław Stelcer: Psychologiczna analiza zjawiska żalu po stracie i żałoby

Elżbieta Talik: Wybrane zasoby osobiste i społeczne a poczucie jakości życia u młodzieży

Ewelina Walusiuk: Nadzieja, optymizm i satysfakcja z życia a zmęczenie przewlekłe u młodych dorosłych.

Agata Wolanin: Strategie radzenia sobie ze stresem w chorobie nowotworowej stosowane przez pacjentów o różnym nasileniu skłonności do odczuwania wdzięczności

Joanna Wysokińska: Zmęczenie przewlekłe a percepcja stresu i satysfakcja z życia u młodych dorosłych

Marlena Zacharska: Altruizm a aprobata społeczna i poczucie własnej wartości u nastolatków

 

 

Sesja V W kierunku zdrowia - zasoby. coping, terapia

 

 

Nina Ogińska-Bulik: Rola zasobów osobistych i społecznych w rozwoju po traumie u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi

Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk: Potraumatyczny wzrost u dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców

Bogusław Block fDP, ks., Katarzyna Majkowska-Kłys: Jakość życia w chorobie nowotworowej i remisji

Jacek Olszewski: Osobowościowe korelaty form zdrowia emocjonalnego kobiet po mastektomii na tle grupy porównawczej

Michalina Sołtys: Prężność a subiektywna ocena stanu zdrowia. Mediując i moderująca rola wybranych zmiennych psychospołecznych

 Joanna Grądziel: Rodzaje sytuacji stresowych a wybór strategii radzenia sobie u dzieci

Izabela Grzankowska: Nasilenie cech osobowości typu D u matki a sposoby radzenie sobie ze stresem młodzieży z bólami brzucha

Anna Gamrowska, Agnieszka Wołoszyn, Stanisława Steuden: Samoocena a radzenie sobie z trądzikiem pospolitym u osób dorosłych

Bernarda Bereza, Kinga Słowik: Radzenie sobie ze stresem a poczucie koherencji u osób uzależnionych od nikotyny

Agnieszka Kulik: Rola narracji w relacji pacjent lekarz w zespołach medycznie niewyjaśnianych

Anna Gamrowska, Stanisława Steuden: Psychospołeczne czynniki wpływające na realizację zaleceń medycznych u pacjentów po transplantacji nerki

Elżbieta Masiak: Muzykoterapia improwizacyjna w pracy z pacjentami z zespołem stresu pourazowego – strategie i rezultaty

Krzysztof Ciepliński: Psychosomatyka i praca z ciałem w ujęciu psychodramy

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z założeniami organizatorów konferencja stała się miejscem ożywionych dyskusji, wymiany doświadczeń i wiedzy, a także szansą na nawiązanie współpracy specjalistów z różnych dziedzin (lekarzy, psychologów, pedagogów) zajmujących się problemami z zakresu psychosomatyki.

 

 Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy.

 

 

Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2014, godz. 13:39 - Joanna Mielniczek