Nauczanie języków obcych dla potrzeb zawodowych staje się coraz bardziej powszechne, a zainteresowanie nim rośnie w szerokich kręgach potencjalnych odbiorców. Znajomość języków obcych do celów zawodowych jest dziś koniecznością w związku z rozwijającą się dynamicznie sytuacją społeczno-ekonomiczną na międzynarodowym rynku pracy. Szerokie perspektywy zatrudnienia w różnych obszarach zawodowych sprawiają, że języki obce są obowiązkowym elementem kształcenia na różnych etapach edukacji (w szkołach średnich ogólnokształcących i technicznych, szkołach zawodowych, na uczelniach, kursach podyplomowych itp.). Nauczanie języków obcych pod kątem różnych potrzeb odbiorców, docelowych sektorów zatrudnienia oraz
oczekiwań pracodawców wymaga głębokiej refleksji nad sposobami kształcenia, programami i treściami nauczania, a jednocześnie zmusza środowiska edukacyjne do współpracy z przedstawicielami rynku pracy.

Wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji zapraszamy do zgłaszania wystąpień (formularz zgłoszeniowy) wpisujących się w jeden z poniższych zakresów tematycznych:

 • obecność języków specjalistycznych w programach kształcenia;
 • tworzenie programów nauczania języków obcych do celów zawodowych na różnych etapach edukacji;
 • techniki i narzędzia wykorzystywane w glottodydaktyce specjalistycznej;
 • ewaluacja i certyfikacja umiejętności w językach specjalistycznych;
 • kształcenie nauczycieli języków specjalistycznych;
 • nowe tendencje w nauczaniu języków dla potrzeb zawodowych;
 • współpraca środowisk edukacyjnych z pracodawcami – stan obecny i perspektywy rozwoju;
 • krajowe i europejskie wytyczne w zakresie polityki językowej.

 

Harmonogram działań organizacyjnych:

 • do 30 września 2014 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych z propozycją referatu na adres: neofilologie@kul.pl;
 • do 31 października 2014 r. – ocena nadesłanych abstraktów pod kątem zgodności z tematyką konferencji i informacja o zakwalifikowaniu propozycji wystąpienia do publikacji;
 • do 31 grudnia 2014 r. – przesłanie tekstów do publikacji na adres neofilologie@kul.pl;
 • do 28 lutego 2015 r. – recenzja naukowa nadesłanych tekstów i korekta autorska;
 • marzec-czerwiec 2015 r. – druk monografii.

 

UWAGA! W konferencji można także uczestniczyć bez zgłoszenia wystąpienia – zgłoszenia do 30 listopada br.

 

Pliki do pobrania:

Plakat

Formularz zgłoszeniowy (wypełniony formularz w pliku pdf należy zapisać i przesłać jako załącznik na adres: neofilologie@kul.pl)

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2014, godz. 07:32 - Urszula Czyżewska