Studia nad wiedzą 

Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną

Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną - tak brzmi tytuł trzeciej konferencji z cyklu "Studia nad wiedzą", która w dniach 18-19 listopada 2010 roku odbędzie się w Instytucie Socjologii KUL. Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłoszenia swojego udziału! 

Wiedza jako konstytutywny element rzeczywistości społecznej znajduje swój wyraz w napięciu między specjalistycznymi dyskursami naukowymi a potocznymi wyrazami świadomości zbiorowej. W ostatnim czasie wiele wydarzeń uświadamia nam coraz bardziej znaczenie styku nauki i społeczeństwa. Szczegółowe tematy dotyczyć będą różnych aspektów tworzenia, odbioru i funkcjonowania wiedzy specjalistycznej w kontekście społecznym:

                                 1.      Nauka między metodologią a kreacjami medialnymi

                                 2.      Komercjalizacja i upolitycznienie nauki

                                 3.      Meandry wiedzy specjalistycznej

                                 4.      Techniczny a etyczny wymiar wiedzy

                                 5.      Etos naukowców a społeczna odpowiedzialność nauki

                                 6.      Nauka jako źródło postępu i zagrożenie rozwoju

                                 7.      Selekcja, przekazywanie i kształtowanie wiedzy edukacyjnej

                                 8.      Społeczeństwo jako krytyk i kreator badań naukowych

                                 9.      Wiedza historyczna a pamięć zbiorowa i polityka

 

Na zgłoszenia – propozycję tematu i krótkie streszczenie - oczekujemy do 20 października 2010 r.

 Opłata konferencyjna 100 zł (do 15 listopada 2010 r.):

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Bank PeKaO SA III O/Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147

(z dopiskiem: Kontrowersje dyskursywne)

 

Do pobrania formularz zgłoszenia udziału w konferencji (kliknij).

 

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w cyklu wydawniczym „Studia nad wiedzą” po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów. Organizatorzy zapewniają obiady, bankiet oraz kawę w przerwach poszczególnych sesji.

Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji noclegów.

 

                                                                  Z poważaniem,

                                                                    Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

                                                                    Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

                                                                    Dr hab. Mariusz Zemło, prof. KUL

 

Organizatorami konferencji są Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL, Katedra Filozofii Społecznej KUL oraz Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL.

Autor: Cezary Hunkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2010, godz. 11:21 - Cezary Hunkiewicz