Dlaczego złota rybka czasem jest czerwona?

Lublin, 28 maja 2012

 

   Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków IFR KUL zaprasza 28 maja 2012 r. na konferencję poświęconą roli kultury w nauczaniu języków obcych pt. Dlaczego złota rybka czasem jest czerwona. Słów kilka o różnicach kulturowych i ich znaczeniu dla nauki języków obcych.

Miejsce: Gmach Główny, s. GG-47.

 

 

Terminy i relacje a problem przekładu

Lublin, 4-5 maja 2011

 

   Katedra Języków Romańskich IFR KUL zaprasza w dniach 4-5 maja 2011r. na interdyscyplinarne sympozjum naukowe pt. Terminy i relacje a problem przekładu. Celem konferencji jest  wymiana doświadczeń w tłumaczeniach tekstów specjalizacyjnych z dziedziny medycyny, prawa, prawa kanonicznego i teologii. Czytaj dalej ...

 

 

Niezwykły uczeń - indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych

Lublin, 6-8 września 2010

 

   Instytut Filologii Romańskiej KUL wraz z Zarządem Głównym PTN oraz Zakładem Lingwistyki Stosowanej UMCS zorganizował w Lublinie w dniach 6-8 września br. doroczną konferencję PTN: Niezwykły uczeń - indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych.  Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji : 

Niezwykły uczeń - program.pdf

 

 

La complexité en langue et son acquistion

Paryż, 5-7 lipca 2010

 

  Instytut Filologii Romańskiej KUL ma zaszczyt zaprosić na międzynarodowy kongres : La complexité en langue et son acquistion, który odbędzie się w dniach 5-6-7 lipca br. w Paryżu, na Uniwersytecie Paris Descartes. Zapraszamy do zapoznania się z programem kongresu:

La complexité en langue et son acquisition programme.pdf

 

 

XII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich

Lublin, 19-21 listopada 2009

 

  Instytut Filologii Romańskiej KUL  we współpracy z Zakładem Lingwistyki Stosowanej UMCS zorganizował XII_Spotkania_Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, które odbyły się w dniach 19-21 listopada br. Tematem obrad były "Żywioły, temperamenty, charaktery". Wykłady odbywały się w sali posiedzeń Rady Wydziału UMCS, plac Marii-Curie Skłodowskiej 4a.

Publikacja: Maciej Abramowicz, Paweł Matyaszewski (red.), Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2011.

 

 

IV SEMINARIUM AKADEMICKIE 

Interkulturowość w praktyce

Lublin, 9 października 2009

 

     Instytut Filologii Romańskiej KUL przy współpracy z IFRUMCS, Oddziałem Lubelskim Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE oraz Zarządem Głównym Prof-Europe zorganizował IV Seminarium Akademickim dla nauczycieli języka francuskiego oraz studentów opcji dydaktycznej - przyszłych nauczycieli FLE. Tematem przewodnim spotkania była Interkulturowość w praktyce.
Publikacja : L'interculturel en pratique. Magdalena Sowa (red.), Seria 12/15, nr 1, Lublin, Werset, 2011.

 

 

ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS AU COEUR DE LA FRANCOPHONIE
Pułtusk, 25-28 kwietnia 2008
 
    W dniach 25-28 kwietnia 2008 roku w Pułtusku odbył się I Kongres Nauczycieli Języka Francuskiego. Kongres adresowany był do nauczycieli języka francuskiego wszystkich szczebli nauczania, w szkołach publicznych i niepublicznych, na terenie kraju i poza jego granicami. Organizatorami Kongresu byli : Association des Professeurs de Français en Pologne Prof-Europe, Ambasada Francji w Polsce, Instytut Filologii Romańskiej UW, Instytut Filologii Romańskiej KUL, Association d'Amitié France-Pologne (TPPF), Alliances Françaises de Pologne, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN). Kongres był doskonałą okazją do wystąpień i dyskusji skoncentrowanych wokół tematów odpowiadących aktualnym tendencjom w dydaktyce nauczania / metodyce szczegółowej języka francuskiego oraz kwestiom związanym z zagadnieniem szeroko pojętej frankofonii.
Więcej: www.kongres2008.profeurope.pl
Publikacja : L'enseignement/apprentissage du français langue étrangère. Réfléchir et agir, Urszula Paprocka-Piotrowska & Jolanta Zając (red.),  Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL & KUL, 2009.
 

III SEMINARIUM AKADEMICKIE :
La chanson en cours de FLE (Piosenka w nauczaniu języka francuskiego)
Lublin, 13 listopada 2006
 
    Trzecie spotkanie z serii seminariów akademickich zorganizowane przez Instytut Filologii Romańskiej KUL oraz lubelski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego odbyło się w KUL. Uczestniczyli w nim nauczyciele z regionu lubelskiego oraz studenci (KUL, UMCS) – przyszli nauczyciele języka. Spotkanie poświęcono w całości roli piosenki (tekstu, muzyki, skojarzeń, odniesień kulturowych) na lekcjach języka francuskiego. Spotkanie zakończył autorski spektakl uczniów 21 LO w Lublinie pt. Jeannot et Margot. 

Konferencja PTN
KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
Nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych
Lublin, 12-14 września 2005

    W dniach 12–14 września 2005 odbyła się w Lublinie doroczna Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, współorganizowana przez Zarząd Główny PTN, Zarząd Okręgu Lubelskiego, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Filologii Romańskiej KUL. Honorowy partonat nad spotkaniem objęli JM Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk jak również JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński.
Temat przewodni konferencji Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym – nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych przewijał się we wszystkich osiemdziesięciu wygłoszonych refereatach, zaprezentowanych w siedmiu blokach tematycznych: integracja kształcenia językowego, ogólnego i zawodowego, glottodydaktyka ogólna a szczegółowa; kształtowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej; aspekty kulturoznawcze/ kształtowanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i interkulturowej; nowe technologie w procesie nauczania i uczenia się; organizacja procesu dydaktycznego; kompetencja wielojęzyczna.
Publikacja: Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym, red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

II SEMINARIUM AKADEMICKIE :
Nauczyciel i uczeń wobec zjednoczonej Europy
Lublin, 13 czerwca 2002
 
    Spotkanie zorganizowane w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie (Dominikańska 5) przez Instytut Filologii Romańskiej KUL oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE przy współpracy WODN Lublin. Uczestnicy dyskutowali nad wprowadzeniem kwestii integracji europejskiej do programu nauczania języka francuskiego jako obcego w polskiej szkole. W spotkaniu wzięli udział przedstawicie Ambasady Francji w Warszawie oraz Prezes Europejskiej Fundacji Języków Obcych i Kształcenia Międzykulturowego.
Publikacja: Enseignant et élève face à l’Europe, red. Urszula Paprocka-Piotrowska (współpraca – Magdalena Sowa), Lublin, IFR KUL & Prof-Europe, Werset, 2005.


I SEMINARIUM AKADEMICKIE :
Jak podnieść efektywność nauczania języka francuskiego
w szkolnictwie średnim i wyższym (na przykładzie województwa lubelskiego)
Lublin, 6 czerwca 2001
 
    Spotkanie zorganizowane w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie (Dominikańska 5), przez Instytut Filologii Romańskiej KUL oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE przy współpracy WODN w Lublinie oraz Ambasady Francji w Polsce zgromadziło nauczycieli regionu lubelskiego wszystkich szczebli nauczania. Obrady i dyskusje poświęcone były działalności nauczycieli języka francuskiego w regionie, kwestiom motywacji, nowoczesnym i skutecznym programom nauczania języka francuskiego, certyfikacji językowej oraz doświadczeniom z pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.
Publikacja: Apprendre à enseigner, red. Urszula Paprocka-Piotrowska, Lublin, IFR KUL & Werset, 2002.
 

IV Spotkania Specjalistów Literatur Dawnych
Lublin, 24-25 listopada 2000
 
    W dniach 24-25 listopada 2000 Zakład Filologii Romańskiej UMCS, Instytut Filologii Romańskiej KUL i Ośrodek Alliance Francaise UMCS zorganizowały czwarte Spotkania Specjalistów Dawnej Literatury Francuskiej (poprzednie edycje konferencji odbywały się w Warszawie i Krakowie). Obrady poświęcono związkom między dawnymi literaturami romańskimi, związkom literatury i religii, odbiciu dawnych dzieł i epok literackich w literaturze współczesnej. Konferencji towarzyszyła promocja wydanej po polsku książki prof. Jana Miernowskiego z University of Wisconsin, poświęconej alegorii w dawnej literaturze francuskiej.
Publikacja: Dawna literatura francuska. Zagadnienia. Wybory. Problemy pod red. M. Abramowicza i P. Matyaszewskiego, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 2002.
Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2013, godz. 21:43 - Edyta Kociubińska