Udział w konferencjach i seminariach naukowych:

 

 1. Jak wychować geniusza. Uśmiechnij się: jesteś martwy! (humorystyczna pedagogika M. de Unamuno), referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla nauczycieli szkół nazaretańskich W trosce o wychowanie integralne (Kielce, 29 września 2007).
 2. Hiob Kierkegaarda – Hiob Wojtyły, referat wygłoszony w ramach Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur (Kielce, 19-20 maja 2008).
 3. Miłość, czyli życie, śmierć i zmartwychwstanie edwarda stachury, referat wygłoszony w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej (Kazimierza Wielka, 10 września 2009).
 4. O nawróceniu, którego nie było. Późna proza Edwarda Stachury, referat wygłoszony w ramach konferencji Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin, 5-7 października 2009).
 5. Lepiej nie wi(e)dzieć, czyli Miasto Bez Imienia. Apokaliptyczna wizja ludzkości w Mieście ślepców J. Saramago, wykład inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym (Kielce, 8 października 2009).
 6. Ireneusz Iredyński – „Żegnaj, Judaszu”,  referat wygłoszony w ramach konferencji „Potrzeba sacrum”. Literatura polska okresu PRL-u, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin, 21-23 października 2010).
 7. „Emaus to dla niej pusty dźwięk”. O pewnej podróży z marksizmu do wiary, czyli Anny Kamieńskiej portret biblijny, referat w ramach Pierwszego Kongresu Biblijnego Biblia kodem kulturowym Europy (Warszawa, 29-30 października 2011).
 8. Historia Malchusa, czyli o modlitwie, która się nie modli. Uwagi do wiersza Ucho Jana Darowskiego, referat w ramach konferencji naukowej „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń”. Twórczość Jana Darowskiego (Rzeszów, 8-9 listopada 2011).
 9.  „Pan Tadeusz” albo Korona Kielce, czyli jak w literaturze stosować zasady fair play?, referat w ramach konferencji naukowej Pisarze wobec futbolu. Negacje, fascynacje, irytacje (Lublin, 4-5 czerwca 2012).
 10. Martyrium sine modo, referat podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Pamięć wojny – pamięć pokoju. Ojczyzna jako wartość w świadectwach polskich partyzantów na Wileńszczyźnie (Tarnów, 6 czerwca 2012).
 11. Wierzę, dopóki nie pytasz dlaczego… Wiara na ścieżkach rozumu na podstawie dramatu Wieczernik Ernesta Brylla i Barabasz Pära Lagerkvista, referat w ramach sesji w stulecie urodzin profesor Ireny Sławińskiej Dramat i teatr religijny – wyróżniki i paradygmaty (Nałęczów, 10-12 września 2012).
 12. Pasja Chrystusa w poemacie Męczeństwo Zbawiciela Karola Balińskiego (1863), w ramach konferencji naukowej Biblia w literaturze XIX wieku (Gdańsk, 26 października 2012).
 13. Monolog ironicznego marzyciela. Don Fernando Pessoa i jego Livro do Desassossego, referat w ramach konferencji Poczuć różnicę (Bielsko-Biała, 26-27 listopada 2012).
 14. Don Juan w sutannie (z różą w zębach). Eros i sacrum w literaturze współczesnej, referat w ramach konferencji Postać księdza w literaturze (Kielce, 19-20 kwietnia 2013).
 15. Daniel Odija, Kronika umarłych: życie jako eksces – eksces jako cena, konieczność i klucz, referat podczas II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Opór – Protest – Wykroczenie z cyklu „Wspólne drogi” (Lublin, 16-17 maja 2013).
 16. Anioł modlitwy w noweli Silny Samson (1877) E. Orzeszkowej, referat w ramach konferencji naukowej Biblia w literaturze XIX wieku: Stary Testament (Gdańsk, 20 maja 2013).
 17. Kultura w katechezie. Postmodernizm: instrukcja obsługi, referat w ramach IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Język – Szkoła – Religia (Pelplin 24-25 maja 2013).
 18. Grzech, grzechotnik i grzechotka, konferencja w ramach czuwania modlitewnego w Blackhorse Road (Londyn, 20-21 listopada 2010).
 19. Jan Paweł II – niegasnące światło w ciemności (status prawdy w epoce cynizmu), prelekcja w Papieskim Instytucie Polskim (Rzym, 24 kwietnia 2012).
 20. Uwagi o poezji (i nie tylko) – w ramach „Bukiet dźwięków…”. Śladami Czesława Miłosza (koncert z okazji Roku Miłosza, Szczekociny, 20 września 2011).
Autor: Anna Kołodziejska
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2013, godz. 12:57 - Anna Kołodziejska