mgr Tomasz Kostecki
kierownik Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych

- organizacja i kierowanie pracą Sekcji
- koordynator uczelniany programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” (projekt KA103)

- koordynator projektu KA107 Erasmus+ mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi (spoza UE)
- wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydakt. i w celach szkoleniowych (projekt KA103)
- umowy bilateralne (projekty KA103 i KA107)
- działania wspomagające realizację wymiany studentów i pracowników (OS)

tel. 44 54 185
fax. 44 54 184
e-mail: kostecki@kul.pl

pok. GG-202

 


mgr Agnieszka Gleń
specjalista, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

- wyjazdy studentów na część studiów w ramach programu Erasmus+ (projekty KA103 i KA107) i PO WER
- wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ i PO WER

tel. 44 54 181
fax. 44 54 184
e-mail: glen@kul.pl

pok. GG-202

 


mgr Renata Kras

specjalista, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
 
- wyjazdy studentów na część studiów w ramach programu Erasmus+ (projekty KA103 i KA107) i PO WER
- wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ i PO WER

- francusko- i hiszpańskojęzyczne umowy bilateralne

- francusko- i hiszpańskojęzyczne oferty stypendialne

- wyjazdy/przyjazdy pracowników i studentów (kraje francusko - i hiszpańskojęzyczne)

 
tel. 44 54 183
fax. 44 54 191
e-mail: marczak@kul.pl

pok. GG-203

 

 

mgr Katarzyna Woźniak

specjalista, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych  

 

-  przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ (projekt KA103)

-  przyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (projekt KA103)

-  koordynator Działania I "Mobilność Studentów i Pracowników" (Fundusz Stypendialny i  

   Szkoleniowy)

-  opracowywanie informacji dotyczących zajęć prowadzonych w jęz. angielskim w KUL 

 

tel. 44 54 205

fax. 44 54 191

e-mail: katstep@kul.pl

pok. GG-203

 

 

mgr Magdalena Kiczuk

samodzielny referent, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych  

 

-  wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (projekt KA107)

-  przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ (projekt KA107)

-  przyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (projekt KA107)

-  promocja działań w ramach projektu Erasmus+KA107

 

tel. 44 54 024

fax. 44 54 191

e-mail: mkiczuk@kul.pl

pok. GG-201