Adres do korespondencji


Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
Grupa Lokalna Lublin


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji, p. 107
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
 
 
 

Kontakt techniczny


Dyrektor ds. Public Relations ELSA Lublin

Karolina Kępa
e-mail: pr@lublin.elsa.org.pl

Autor: Agnieszka Lasota
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2015, godz. 14:46 - Agnieszka Lasota