Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL

 

Al. Racławickie 14

20-950 LUBLIN

Pokój CP-23

 

Sekretarz katedry:

 

mgr Stanisław Dunin-Wilczyński

 

e-mail: stanislaw.dunin-wilczynski@kul.pl

standun@gmail.com

Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2020, godz. 13:22 - Stanisław Dunin-Wilczyński