Ks. dr Tomasz Adamczyk

 

Adiunkt w Katedrze Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sekretarz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP, zastępca dyrektora Archidiecezjalnego Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego, kapelan Towarzystwa Biznesowego Lubelskiego.

 

Zainteresowania naukowe: aksjologiczne podstawy przestrzeni publicznej, polityka społeczna, rola religii w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Prowadzi badania socjologiczne nad nową duchowością oraz badania emigracji polskiej w USA, a także badania nad kondycją moralną i religijną społeczeństwa polskiego, koncentrując się przede wszystkim na badaniu postaw studentów wobec religii i moralności.

 

Wspólnie z Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pozyskał grant na realizację projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Parafie i Kościoły w Stanach Zjednoczonych”, którego jest też wykonawcą. Bierze także udział w polskiej części badań w ramach projektu „Global Recession in Christian Marriage” prowadzonych w dziesięciu krajach we współpracy z University of Texas i Austin Institutefor the Study of Family&Culture. Wraz z pracownikami Katedry Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego KUL jest koordynatorem projektu badawczego na temat rozwoju zawodowego, materialnego, społecznego,  rodzinnego i religijnego migrantów polskich w Wielkiej Brytanii (badania jakościowe w Swindon). Jest również koordynatorem projektu badawczego nad znaczeniem mechanizmu kolektywnej przemocy (mechanizm kozła ofiarnego) dla zbrodni dokonywanych na tle konfliktów etnicznych.

 

W 2015 r. odbył 3-miesięczny staż naukowy w Stanach Zjednoczonych na New York University (USA), a w latach 2017-2019 przebywa w Fordham Uniwersity i St John’s University (USA) jako Academic Guest.

 

e-mail: xtomaszadamczyk@gmail.com

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 23:13 - Tomasz Peciakowski