flis

 

Urodził się 31 lipca 1945 roku w Dzwoli (woj. lubelskie).
W latach 1963-1969 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, które ukończył otrzymując tytuł magistra teologii na podstawie pracy „Dzieje parafii Zaklików” oraz przyjmując święcenia kapłańskie 17 czerwca 1969 roku. W roku 1973 otrzymał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tytuł licencjata teologii, a w 1984 roku stopień doktora zakresie socjologii religii.

Poświęcając czas badaniom naukowym równocześnie pracował jako duszpasterz w parafiach: Krężnica Jara (1969-1971), Dąbrowica (1971-79), współtworzył struktury duszpasterstwa chorych w diecezji lubelskiej. Pracując w parafii Krasiczyn (1979- 1986) opiekował się ponadto Zakładem dla Niewidomych w Żułowie.

 

Od 1986 roku przebywa w Orchard Lake (w stanie Michigan) w Stanach Zjednoczonych jako duszpasterz Polonii, gdzie pełni wiele funkcji, m.in. jest dyrektorem Polish-American Liturgical Center (od 1999 roku), dyrektorem The Central Archives of American Polonia (od 2010 roku), jest członkiem Priests’ Conference for Polish Affairs of Detroit (od 1987) oraz Polish American Priests Association (od 1990). Ponadto jako profesor w SS. Cyril and Methodius Seminary od lat prowadzi wykłady z zakresu teologii pastoralnej.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu badań nad Polonią, dziejów duszpasterstwa emigracyjnego i socjologii religii.

 

 

 

 

Autor: Maria Furtak
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2019, godz. 11:55 - Maria Furtak