Wspomnienie - PU 3(131)

ks. Henryk Witczyk

Abraham polskiej biblistyki

Ryszard Rubinkiewicz SDB urodził się 6 marca 1939 roku w Kielcach, zmarł 30 marca 2011 roku w Lublinie.
Młodzieńcze lata swego życia spędził na Ziemi Świętokrzyskiej. Uczęszczał do Liceum im. C. K. Norwida w Kielcach, które ukończył w 1956 roku. Zaraz po maturze wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Salezjańskiego, po czym w latach 1959-65 studiował filozofię i teologię w Oświęcimiu oraz Krakowie. 25 czerwca 1965 przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie. W latach 1965-1969 studiował Pismo święte na Wydziale Teologii KUL. W latach 1969-2002 wykładał Pismo św. w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Doktorat napisał pod kierunkiem ks. prof. F. Gryglewicza. Poświęcił go badaniu tytułu archegos w odniesieniu do Jezusa. W latach 1970-72 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie; specjalistyczne studia biblijne kontynuował w latach 1972-73 w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie.
W roku 1975 wrócił do Rzymu, gdzie kontynuował badania w zakresie studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Biblijnych. Doktorat biblijny napisany pod kierownictwem ks. prof. Rogera LeDéaut, C.S.Sp. w języku francuskim, i obroniony 18 lutego 1978 roku w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zawierał wydanie krytyczne tekstu apokryfu Starego Testamentu, Apokalipsa Abrahama, który zachował się jedynie w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Doktorat nosił tytuł L’Apocalypse d’Abraham en vieux slave: Introduction, texte critique, traduction et commentaire. Zainteresowanie problematyką apokryfów ST doprowadziło ks. Rubinkiewicza do podjęcia badań nad najstarszą apokalipsą żydowską, czyli nad etiopską księgą Henocha, które zaowocowały pracą habilitacyjną wydaną w 1981 roku i zatytułowaną Eschatologia księgi Henocha 9-11 a Nowy Testament. Już w roku 1977 został zatrudniony jako pracownik dydaktyczno-naukowy w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego w 1981 roku został kierownikiem Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych, natomiast tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1991. W latach 1981-86 był sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego KUL, a w roku 1981 został członkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Brał udział w pracach Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Strona 1 z 3 :: Idź do strony: [1] 2 3