Pozycje książkowe:

 

Autorskie:

1.      Więź pokoleń w rodzinie. ODISS. Warszawa 1976 stron 173.

2.      Rodzina polska i kierunki jej przemian. ODISS. Warszawa 1981 s. 274.

3.      Święty Maksymilian Maria Kolbe. ATK. Warszawa 1984 s. 268.

4.      Kultura polska w procesie przemian. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1993 s. 310; wznowienie w 1995 roku.

5.      Polacy w Bawarii: tożsamość etniczno-kulturowa i wchodzenie w społeczeństwo niemieckie. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1993 s. 280.

6.      Kultur im Wandlungsprozess der Gesellschaft. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1993 s. 286.

7.      Człowiek człowiekowi... Rzecz o Św. Maksymilianie Kolbe. Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Wydawnictwo Calvarianum. Oświęcim 1994 s. 182, ndl. 2, 14 s. zdjęć.

8.      Święty  Maksymilian Kolbe. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów. Niepokalanów 1994 s. 32.

9.      Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Redakcja wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 1994 s. 125.

10.  Rodzina - społeczeństwo - państwo. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1994 s. 207.

11.  Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug (raport z badań). Współatorstwo z D. Wadowski, R. Szwed. Politechnika Lubelska. Norbertinum. Lublin 1997 s. 237.

12.  Społeczno-kulturowe czynniki rozwoju Regionu Środkowo-Wschodniej Polski i Euroregionu Bug. Norbertinum. Lublin 1997 s. 369.

13.  The Family in a Transforming Society. Lublin 1999. The Learned Society of the Catholic University of Lublin s. 256.

14.  Trwałość i zmienność kultury polskiej. Lublin: Akademia Społeczna, Wojewódzki Dom Kultury 2002. s. 239.

15.  Więź międzypokoleniowa w rodzinie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002 s. 140.

16.  Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL  2003 s. 227. Wznowienie w 2005 roku.

17.  Svaty Maximilian  Maria Kolbe. Brno: Konvent Minoritu v Brne 2005 s. 239.

18.  Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 191

19.  Źródła wielkości, czyli o środowisku rodzinnym św. Maksymiliana Kolbego. Niepokalanów-Lublin: Wydaw. Ojców Franciszkanów 2011 s. 140, 8 str. zdjęć.

20.  Kultura w całościowym planie rozwoju. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 2011.

21. Obrońca godności i praw człowieka. Częstochowa: Biblioteka „Niedzieli” 2012 s. 88. 

 

Redakcja książek zbiorowych:

1.      Pisma św. Maksymiliana M. Kolbego - franciszkanina. Tomów osiem. Niepokalanów - Rzym 1970. Współredaktorstwo edytorskie.

2.      Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Wybór pism. Współredaktorstwo edytorskie. Red. J.R. Bar. ATK. Warszawa 1973 s. 664.

3.      Ten, który rozdał życie. Wydawnictwo OO. Franciszkanów. Warszawa 1983 s. 191; drugie wydanie: Niepokalanów 1989 s. 203.

4.      Dokumenty nauki społecznej Kościoła. 2 tomy. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Rzym-Lublin 1987.

5.      Człowiek w społeczności. Refleksje nad społecznym nauczaniem Jana Pawła II. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów. Niepokalanów 1988 s. 143.

6.      Integrationsprozesse in der modernen Gesellschaft. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1988 s. 247.

7.      Prywatność i życie publiczne w nowoczesnym społeczeństwie: USA - Polska. Red. L. Dyczewski, J. Kromkowski, G. McLean. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1992 s. 249.

8.      Wspólnota miejscem tworzenia. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów  1992 s. 170.

9.      Wartości w kulturze polskiej. Red. L. Dyczewski. Fundacja pomocy szkołom polskim na wschodzie. Lublin 1993 s. 277.

10.  Private and Public Social Inventions in Modern Societies. Ed. Leon Dyczewski, John Kromkowski, Paul Peachey. Paideia Press. Washington 1994 s. 241.

11.  Familie in der Alltagskultur. Polnisch-Österreichischer Workshop Wien 5.-6.Dezember 1994. Hrsg. R. Richter, L. Dyczewski. Institut für Soziologie. Wien 1995 s. 167.

12.  Panu Bogu w telewizji. Red. Leon Dyczewski. Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa - Biblioteka "Niedzieli" nr 27. Częstochowa 1996 s. 154, ndl 6.

13.  Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Współredaktor. Wydanie II zmienione. Rzym - Lublin 1996 T 1 s. 496, T II s. 467.

14.  Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa. Red. L. Dyczewski OFMConv. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1996 s. 170.

15.  Dziennik katolicki czynnikiem rozwoju społeczeństwa polskiego. Red. L. Dyczewski. Civitas Christiana. Warszawa 1996 s. 95.

16.  Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie. (współred. Dariusz Wadowski. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1998 s. 195.

17.  Medialne rozdroże. Miejsce i rola radiofonii i telewizji w Polsce. Red. Leon Dyczewski. Interpress. Warszawa 1998 s. 153.

18.  Festkultur im Wandel. Ein interkultureller Vergleich zwischen Polen und Österreich. Hrsg. Alfred Grausgruber, Klaus Zapotoczky, Leon Dyczewski. Universitätsverlag Rudolf Trauner. Linz 1998 s. 179.

19.  Przezwyciężanie ubóstwa. Przeciwdziałanie bezrobociu. Red. Dyczewski Leon, Wadowski Dariusz.  Lublin 1999 s. 86.

20.  Kultura w kręgu wartości. Red. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001 s. 317.

21.  Values in the Polish Cultural Tradition. Washington: Library of Congress 2002 s. 319.

22.  Problemy ekonomiczne i społeczne bezrobocia. Współredakcja z T. Kowalewski, Z. Korzeba.  Łomża: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego 2003 s. 236.

23.  Rodzina-Dziecko-Media. Red. Leon Dyczewski OFMConv. Lublin: Gaudium 2005 s. 349.

24.  Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Red. Leon Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL s. 329.

25.  Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. Leon Dyczewski OFMConv. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 265.

26.  Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki. Katowice: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Księgarnia św. Jacka 2008 s. 543.

27.  Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Red. L. Dyczewski, D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 542.

28.  Jaka informacja. Red. L. Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 252.

29.  Znaki tożsamości katolika, czyli o przykazaniach kościelnych we współczesnym kontekście. Red. L. Dyczewski. Częstochowa 2011: Wyd. „Niedziela” s. 77.

30.  Stałość i zmienność tożsamości. Współredaktorstwo z  J. Szulich-Kałuża, R. Szwed.  Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 379.

31.  Odmiany tożsamości. Współredaktorstwo z R. Szwed, J. Szulich-Kałuża.  Lublin: Wydawnictwo KUL s.296.

32.  Tożsamość i komunikacja. Współredaktorstwo z J. Szulich-Kałuża, R. Szwed. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 255.

33. Tożsamość w wielokulturowym kontekście, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin: Wydawnictwo KUL, Europejskie Centrum Natolin, 2013, s. 393.

34. Rzeczywistość wielokulturowa, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin: Wydawnictwo KUL, Europejskie Centrum Natolin, 2013, s. 393.

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2013, godz. 16:27 - Krzysztof Jurek