dr hab. Jan Ptak prof. KUL

Urodził się w 1954 r. w miejscowości Ukta w woj. warmińsko-mazurskim, w latach 1972-1977 studiował historię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę magisterską Wojna polsko-krzyżacka w latach 1327-1332 napisał na seminarium prof. Zygmunta  Sułowskiego, był asystentem, a następnie adiunktem  w Katedrze Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii, przygotowując pracę doktorską Wojskowość średniowiecznej Warmii (wyd. Olsztyn 1997) i rozprawę habilitacyjną Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej (wyd. Lublin 2002).  Od  2004 r. jest kierownikiem Katedry Historii Średniowiecznej, kieruje także uruchomioną w tym roku akademickim  specjalizacją wojskowo-historyczną. Zajmuje się dziejami dawnej wojskowości oraz naukami pomocniczymi historii (przygotowuje podręcznik z zakresu weksylologii).

 

Autor: Mateusz
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2011, godz. 18:24 - Mateusz Zawadzki