Zarząd

Prezes– Michał Gregorczyk

Wiceprezes– Tomasz Guz

Sekretarz – Łukasz Chrobak

Skarbnik – Ewa Grosicka

Członek– Michał Bednarczyk

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Mateusz Sochan

Damian Pszonak

Tomasz Rewrowski

 

 

 

 

 

Michał Bednarczyk

mgr Ewa Celińska-Spodar

Łukasz Chrobak

Łukasz Duda

Artur Gałan

mgr Andrzej Gładysz

mgr Daniel Gosk

Michał Gregorczyk

Ewa Grosicka

Tomasz Guz

Jan Gwizda

Przemysław Kapica

Krzysztof Kobylas

Michał Kowalczyk

Kamil Mazurek

mgr Joanna Napierała

Łukasz Niedziałek

mgr Dominika Lipska

Adam Panasiuk

Mateusz Pochyła

Damian Pszonak

Tomasz Rewrowski

Andrzej Schӧnthaler

Mateusz Sochan

Edgar Tomaszewicz

mgr Iwona Szynkarczuk

Autor: Damian Pszonak
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2012, godz. 19:18 - Łukasz Chrobak