prof. dr hab. Leon T. Dyczewski

 

Wypromowane prace magisterskie:

2009

Jurek Krzysztof. Tożsamość społeczno - kulturowa maturzystów w mieście Opoczno

Kawecki Przemysław. Historia i funkcje Sacrosongu

Grabarska Joanna. Społeczna kampania reklamowa "KREWNIACY" jako przykład marketingu społecznego

Czarny Paweł. Znaczenie przedmiotów i zachowań symbolicznych w Wigilii Bożego Narodzenia w świadomości maturzystów miasta Krasnystaw

Węcławska Izabela. Tożsamość społeczno-kulturowa Henryka Sienkiewicza

Jamróz Bernadetta. Obraz rodziny wielodzietnej w tygodnikach: Gość Niedzielny, Newsweek Polska, Polityka i Przyjaciółka w 2007 roku

Górski Marcin. Reklama jako komunikat uproszczony. Slogan - symbol - stereotyp

Kinzerska Anastaziya. Styl życia młodzieży "Emo"

Pedryc Agnieszka. Tożsamość społeczności lokalnej miasta Iłży

2008 

Cudnich Paweł. Globalizacja i komercjalizacja folkloru. Na przykładzie Capoeiry

Furtak Mariusz. Styl życia singli

Jaroszek Zofia. Alternatywne formy komunikacji promocyjnej

Koziej Patrycja. Perswazja w komunikacie reklamowym

Kranz Monika. Kultura lokalna w procesach globalizacji kulturowej

Kut Ewelina. Obraz kobiety w miesięczniku "Twój Styl" w latach 1997 - 2007

Ostrowska Joanna. Tożsamość społeczno - kulturowa polskich emigrantów zarobkowych w Wielkiej Brytanii w 2007

Oziemczuk Marta. Przedmioty i zachowania symboliczne Wigilii Bożego Narodzenia w świadomości młodzieży

Piekarz Anna. Modele wychowania do mediów w świadomości rodziców dzieci klas czwartych wybranych szkół podstawowych Krężnicy Jarej i Lublina

Rejmak Małgorzata. Kampanie społeczne formą komunikacji społecznej. Na przykładzie inicjatywy Fundacji Św. Mikołaja "Mama w pracy"

Soboń Małgorzata. Reklama jako czynnik kształtujący kulturę popularną

Tryszka Agnieszka. Wizerunek dziecka w reklamie prasowej na podstawie czasopisma "Poradnik Domowy" w latach 2005 - 2007.

Waszkuć Marek.  

2006

Antosz Anna Antonina. Historia i funkcje chóru Canzione w środowisku lokalnym Lubaczowa

Biedacha Magdalena. Znaczenie zachowań i przedmiotów symbolicznych Wigilii Bożego Narodzenia w świadomości maturzystów wybranych szkół woj. lubelskiego

Kijek Mateusz. Obraz papieża Jana Pawła II w codziennej prasie polskiej w dniach 30.03. 2005 - 12.04.2005

Półchłopek Iwona. Kreowanie wizerunku instytucji medialnej. Na przykładzie Trzeciego Programu Polskiego Radia SA

Stawski Bartłomiej. Partie polityczne w programach informacyjnych wybranych kanałów telewizji publicznej i prywatnej

2005

Bartosik Dariusz. Reklama zewnętrzna środkiem społecznej komunikacji

Cedro Magdalena. Integracja studentów zagranicznych ze środowiskiem akademickim miasta Lublina

Choińska Anna. Modele wychowania do mass mediów w świadomości rodziców dzieci klas czwartych wybranych szkół podstawowych Lublina i Łap

Czubat Izabela.  

Dzwonkowska - Pucia Anna.  

Gawędzka Aneta. Historia i funkcje Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian

Groszyk Anna. Funkcjonowanie Internetu w rodzinie - szanse i zagrożenia

Jemioła Dawid.  

Łyżwa Magdalena.  

Matejczuk Marek. Styl życia internautów

Ochrymowicz Monika Małgorzata. Wzajemne relacje między kulturą popularną a kulturą narodową

Podsiadła.   

Stefaniak Łukasz.  

Wysokińska Elżbieta. Wizerunek rodziny w reklamie prasowej na podstawie czasopisma "Przyjaciółka" w latach 1989- 2004.

2004

Czajowska Anna Bianka. Uwarunkowania wiarygodnej informacji w komunikacji społecznej

Kubicka Aneta. Tożsamość społeczno kulturowa Zbigniewa Herberta

Maciąg Beata Anna. Funkcje Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

Mroszkowska Justyna. Centra handlowe jako środowisko aktywizacji i kreacji postaw konsumpcyjnych

Niedzielak Beata. Wizerunek kobiety polityka. Na podstawie analizy treści tygodnika "Polityka" z lat 2001 i 2002

Sikorska Aneta. Wizerunek polityków partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość na łamach czasopism "Polityka" i "Wprost" w latach 2001 i 2002

2003

Cempura Magdalena. Styl dorosłego życia byłych punków

DziąbaTomasz. Media elektroniczne w procesie nauczania

Ejsmont Marlena. Młodzieżowy styl życia a reklama. Na podstawie miesięcznika "Dziewczyna" 2002

Gruza Małgorzata. Formy spędzania wolnego czasu w nowoczesnym społeczeństwie

Kapinos Seweryn. Tożsamość społeczno - kulturowa ludności wiejskiej na podstawie badań w powiecie Mieleckim

Mrozik Małgorzata. Taktyki autoprezentacyjne i uwarunkowania ich funkcjonowania

Nytko - Partyka Magdalena. Tożsamość społeczno - kulturowa Polaków w Stanach Zjednoczonych i ich wchodzenie w nowe społeczeństwo. Na podstawie badań w Chicago

Sobol Ewa. Funkcje i symbolika trwałych ozdób ciała

2002

Dziąba Małgorzata. Czynniki rozwoju gminy Chełmek. Monografia historyczno - społeczna

Kamiński Paweł. Rodzaje konfliktów pomiędzy społecznością wiejską a samorządem lokalnym w reportażach Polskiego Radia Białystok w latach 1997- 2000

Korb Barbara. Modele wychowania do mediów w świadomości rodziców dzieci klas czwartych wybranych szkół podstawowych Kolbuszowej i Lublina

Kozień Agnieszka. Wartości życiowe i aspiracje zawodowe w świadomości maturzystek wybranych liceów społecznych i publicznych Lublina

Kruszewska Justyna. Funkcje kawiarni internetowych

Mariańska Iwona. Społeczny odbiór ekranizacji "Ogniem i mieczem" w prasie i czasopismach w latach 1997 - 2000

Nowak Anna. Psychospołeczne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w subkulturach

Oksiuta Aneta. Wartości i normy dziennikarskiego etosu na podstawie kodeksów etyki dziennikarskiej

Paster Edyta. Typy prezydenckiej kampanii wyborczej 2000 roku w świetle artykułów "Rzeczpospolitej"

Pluta Sylwia. Obraz mężczyzny w miesięczniku "Kospompolita"

Ptasznik Rafał Tomasz. Rodzaje i funkcje języka użytkownika Internetu

Wojtyś Tomasz. Młodzież Wszechpolska i jej ideologia w oficjalnym serwisie internetowym

Zduniczyk Hanna. Funkcje ośrodka praktyk teatralnych Gardzienice

2001

Domańska Agnieszka. Zagadnienie wiarygodności w public relations

Dudek Agnieszka. Kultura popularna kulturą nowoczesnego społeczeństwa

Dyczewska Beata. Wartości w reklamie pierwszego programu TVP i Polsatu.

Grala Jolanta. Znaczenie przedmiotów i zachowań symbolicznych w Ruchu Neokatechumenalnym

Iwanicka Katarzyna. Czynniki rozwoju turystyki na Roztoczu

Jańczyk Renata. Konsumpcja jako styl życia w nowoczesnym społeczeństwie

Klimowicz Anna. Funkcjonowanie mitu sukcesu we współczesnym społeczeństwie

Kolibski Adam. Wzór osobowy dorastającego pokolenia w programie młodzieżowym "Rower Błażeja"

Osińska Emilia. Animacja zespołów artystycznych w aglomeracji lubelskiej na przykładzie Puchaczewa, Świdnika, Lubartowa i Puław

Rozental Anita. Wzór osobowy polityka AZSS na podstawie oficjalnych wypowiedzi Mariana Krzaklewskiego drukowanych w "Tygodniku AZSS"

Szostak Monika. Wolontariat jako forma aktywności i aktywizacji osób w wieku emerytalnym

Szymanek Kinga. Obraz niepełnosprawnych w polskiej telewizji publicznej na przykładzie programu "Przyjaciele"

Urbanek Paweł. Wzór postawy katolika na podstawie felietonów arcybiskupa Józefa Życińskiego

Wojciechowska Sara. Tożsamość społeczno - kulturowa grup mniejszościowych w procesach globalizacji

2000

Mączka Iwona. Problematyka społeczno- narodowa w twórczości filmowej Andrzeja Wajdy w latach przełomu 1977 - 1996

Stelamach Agnieszka. Wzór osobowy kobiety polskich organizacji feministycznych

Wieczorek Joanna. Społeczno - kulturowe funkcje "Piwnicy pod Baranami"

1999

Boguszewski Artur. Krytyka kultury współczesnej w twórczości Stanisława Lema

Frankowski Piotr Maria OFMConv. Rock'nroll a Kościół Katolicki

Górkiewicz Magdalena. Styl życia bezrobotnych długookresowych w środowisku małego miasta i wsi w woj. lubelskim

Kosobydzka Renata. Styl życia bezrobotnych długoterminowych w miastach Lublinie, Kraśniku i Świdniku

Maśkiewicz Anna. Agresja i przemoc w telewizji i ich wpływ na dziecko

Mońska Aneta. Społeczno - kulturowe funkcje muzyki techno

Uniłowska Anetta. Uwarunkowania i funkcje twórczości artystycznej więźniów

Wilk Sylwester. Przemiany i funkcje piosenki religijnej w latach 1989 - 1999

Zacz Monika. Styl życia mieszczan na wsi na przykładzie ich zamieszkiwania w domkach wypoczynkowych we wsi Rozkopaczew

1998

Duda Aneta. Socjotechniki i psychotechniki wykorzystywane w komunikowaniu reklamowym

Dziwidz Dorota. O osobliwości zawodu aktora i rola aktora w widzeniu własnym

Fronczek Sylwia. Stereotyp "obcego" wśród ludności Górnego Śląska.

Makowska Liliana. Beznarodowy charakter kultury masowej

Smaga Joanna. Kultura alternatywna grupy Hare Krysna w Lublinie

Sugier Anna. Świadomość dziedzictwa kulturowego mieszkańców województwa lubelskiego

1997

Czyż Barbara. Kultura a osobowość w ujęciu Jana Szczepańskiego

Ferszt Katarzyna. Bohater jako element tożsamości etniczno- kulturowej uczniów w Polsce i w Niemczech. Studium porównawcze na podstawie podręczników do historii

Krukowski Stanisław. Tożsamość społeczno - kulturowa i proces przystosowania się imigrantów do społeczeństwa przyjmującego w koncepcji Jerzego Zubrzyckiego

Łukawska Ewa. Funkcje społeczno - kulturalne biblioteki polskiej w Londynie

Rodak Agnieszka. Postawa młodzieży wobec reklamy

Szczurowska Teresa. Stosunek ludności województwa chełmskiego do "obcego"

1996

Bugno Iwona. Społeczno - kulturowe czynniki kształtujące stereotypy narodowościowe

Lisica Majewska Jolanta. Wzory odbioru muzyki w europejskiej kulturze muzycznej XX wieku

Szulich Justyna. Obraz Polaka w tygodniku niemieckim "Der Spiegel"

1995

Górny Jarosław. Subkultura punków w Lublinie - monografia historyczno- socjologiczna

Mężyk Władysław M. OFMConv. Rola środków społecznego komunikowania w ewangelizacji według Świętego Maksymiliana Kolbego

Ptak Beata. Wzory ludzkich postaw w wybranych filmach Krzysztofa Kieślowskiego

Wąsala Piotr. Amerykanizacja Polskiej Telewizji Publicznej

Wołoducha Tomasz. Społeczno - kulturowe uwarunkowania popularności muzyki chodnikowej

1994

Bochanek Lech Maria OFMConv. Tolerancja w ujęciu masonerii

Gugla Jacek. Funkcje lokalnych rozgłośni radiowych

Kołodyński Janusz. Psychospołeczne cechy odbiorcy a skuteczność oddziaływania przekazów informacyjnych

Kopczewski Mirosław. Ruch Anonimowych Alkoholików drogą wyjścia z choroby alkoholowej

Mróz Bogdan. Psychospołeczne funkcje muzyki jazzowej w Polsce. Od jej początku do lat sześćdziesiątych

Piórkowski Grzegorz Maria OFMConv. Duszpasterstwo więzienne jako odpowiedź na potrzeby skazanych

Piwowarski Tomasz. Kultura alternatywna ruchu punk w Polsce w latach 1979 - 1989

Rekward Jarosław Maria OFMConv. Rodzina środowiskiem życia i wychowania dziecka w nauczaniu Jana Pawła II

Szypulski Janusz Marian OFMConv. Stanowisko Jana Pawła II wobec wojny na przykładzie wojny w Zatoce Perskiej w kontekście innych stanowisk

Urban Bożena. Wartości i normy w obyczajach mafii sycylijskiej

Zioło Roman OFMConv. Miłość jako czynnik chrześcijańskiego wychowania dziecka

1993

Chmielewski Robert. Funkcje społeczne teatru na przykładzie działalności plastycznej Jerzego Grotowskiego

Domański Andrzej. Komunikacyjny charakter ubioru współczesnego Polaka

Konopko Dorota. Znaczenie przedmiotów i zachowań symbolicznych Wigilii Bożego Narodzenia w świadomości rodzin Białegostoku

Mierzejewski Sławomir. Uwarunkowania recepcji programu telewizyjnego "Panorama Lubelska"

Muszyński Wojciech. Symbolika światła, ognia, świecy w kulturze polskiej

Nowak Tomasz. Styl życia hipisów w Polsce

Praźmo Violetta. Świat wartości w przedmiotach i zachowaniach symbolicznych Wigilii Bożego Narodzenia w świadomości młodych rodzin Poniatowej

1992

Breguła Józef OFMConv. Teatr Niższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów w Niepokalanowie jako środek formacji i apostolstwa

Dominek Jadwiga. Świat wartości w przedmiotach i zachowaniach symbolicznych Wigilii Bożego Narodzenia w świadomości młodych rodzin Buska Zdroju

1991

 Wadowski Dariusz. Elity jako twórcy i nośniki kultury alternatywnej

1990

Bakuła Teresa. Świat wartości w przedmiotach i zachowaniach symbolicznych Wigilii Świąt Bożego Narodzenia w świadomości młodych rodzin Olkusza

Dutkowska Małgorzata. Znaczenie zachowań i przedmiotów symbolicznych Wigilii Bożego Narodzenia w świadomości młodych rodzin Radzynia Podlaskiego

Grzegorczyk Mariola. Świat wartości w przedmiotach i zachowaniach symbolicznych Wigilii Bożego Narodzenia w świadomości młodych rodzin Lublina

 Kicior Anna. Znaczenie zachowań i przedmiotów symbolicznych Wigilii Bożego Narodzenia w świadomości młodych rodzin Radomia

Majda Agnieszka. Świat wartości w przedmiotach i zachowaniach symbolicznych Wigilii Bożego Narodzenia w świadomości młodych rodzin miasta Pionki

1989

Cybulska Grażyna. Świat wartości w przedmiotach i zachowaniach symbolicznych Wigilii Świąt Bożego Narodzenia w świadomości młodych rodzin Andrychowa

Kryszak Radosław. Aktywność społeczna polskich emigrantów w Monachium

Lonc Zofia Anna. Rodzina współczesnej emigracji polskiej w Monachium

Wereszczyńska Anna. System wartości studentów uczestników ruchu "Wiara i światło" a postawy względem osób upośledzonych umysłowo

1988

Boguszewski Krzysztof. Funkcje założone i pełnione przez Zakładowy Dom Kultury w Zabrzu

Osowski Janusz Eugeniusz. Bohater filmowy Krzysztofa Zanussiego. Studium socjologiczne

1987

Choińska Agnieszka. Źródła kryzysu współczesnej kultury według Jana Pawła II

Głowacka Mariola. Wpływ kursu przedmałżeńskiego na akceptację katolickiego modelu małżeństwa i rodziny, na przykładzie wybranych parafii diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej

Gucajtis- Dakowicz Lidia. Wpływ systemu wartości na spójność więzi małżeńskiej. Studium socjologiczne na podstawie badań przeprowadzonych w Lublinie

Gugała Dorota. Wpływ kursu przedmałżeńskiego na akceptację katolickiego modelu małżeństwa i rodziny, na przykładzie wybranych parafii diecezji Sandomiersko - Radomskiej

Jezior Jagoda. Przemiany stylu życia wsi polskiej w XX wieku na podstawie zbioru "Wspomnienia kobiet wiejskich"

Klinkosz Benedykt OFMConv. Kontynuacja i zmiana norm moralnych w rodzinie, na przykładzie wybranych grup maturzystek i ich matek miasta Gdyni

Kocór - Rzęsa Krystyna. Wpływ systemu wartości na spójność więzi małżeńskiej na podstawie badań przeprowadzonych w Rzeszowie

Lewandowska Elżbieta. Problemy dziewcząt oczekujących dziecka w Domu dla Samotnych Matek

Nowacka- Poręba Maria. Przemiany stylu życia inteligencji w Polsce w okresie ostatniego półwiecza

Ptak Mirosław. Wpływ mediów na spójność więzi małżeńskiej. Studium socjologiczna na podstawie badań w Stalowej Woli

Rutkowski Lucjan. Wpływ kursu przedmałżeńskiego na akceptację katolickiego modelu małżeństwa i rodziny, na przykładzie wybranych parafii diecezji Gorzowskiej

Stec Roman. Wpływ kursu przedmałżeńskiego na stopień akceptacji katolickiego modelu małżeństwa i rodziny na przykładzie wybranych parafii diecezji przemyskiej

Szewczuk Marek. Tożsamość kulturowa. Problem genezy, trwałości i zmiany

Załęcki Jarosław. Świat wartości w przedmiotach i zachowaniach symbolicznych Wigilii Bożego narodzenia w świadomości małych rodzin gdańskich

1986

Adamczyk Ryta. System wartości a więź małżeńska w środowisku wielkomiejskim na przykładzie miasta Warszawy

Beń Zdzisław OFMConv. Więź w rodzinie a rozwój religijności dzieci w wieku przedszkolnym

Golema Piotr. Zagadnienia "nauki o cywilizacji" Feliksa Konecznego

Grączewska Elżbieta. Wpływ kursów przedślubnych na postawy narzeczonych wobec katolickiego modelu małżeństwa i rodziny. Na przykładzie badań w Lublinie

Kacpura Joanna. Obraz przyszłej rodziny u dzieci wychowujących się w domu dziecka i rodzinach pełnych

Kowalewski Tadeusz. Przynależność małżonków do ruchu domowego Kościoła, a więź wewnątrzrodzinna

Omiszczuk Jan Krzysztof OFMConv. Obraz człowieka - zakonnika w regułach Świętego Franciszka z Asyżu

Sowa Beata. Wpływ systemu wartości na więź małżeńską Studium socjologiczne na podstawie badań w Katowicach

Surma Dominika. Wpływ systemu wartości na spójność więzi małżeńskiej. Studium socjologiczne na podstawie badań w Radomiu

Szulta Andrzej OFMConv. Model pracy duszpasterskiej nad rodziną w oczekiwaniach synodów diecezjalnych w Polsce po Soborze Watykańskim II

Tabara Ewa. Przynależność do grupy społeczno- zawodowej a pełnienie funkcji socjalizacyjnej przez samotne matki

Tymański Andrzej OFMConv. Znaczenie Świętego Maksymiliana Kolbego w życiu pielgrzymów Niepokalanowa

Żebrowski Jerzy OFMConv. Misyjny aspekt w działalności charytatywnej brata Zenona Żebrowskiego

1985

Mikołajczyk Stanisław OFMConv. Przemiany w zwyczajach i obrzędach Wigilii Bożego Narodzenia w parafii Polskowola na Podlasiu

Puszka Marian. Rola ludowego zespołu muzycznego w tworzeniu kultury lokalnej. Na przykładzie Kapeli Bednarze ze wsi Podhorce

Swoczyna Zofia. Rodzina we współczesnym filmie Polskim

Tomporowski Zygmunt OFMConv. Specyfika i znaczenie Niepokalanowa jako ośrodka pielgrzymkowego

Zawadzka Bożena. Wpływ systemu wartości na spójność więzi małżeńskiej. Studium socjologiczne na podstawie badań w Ostrowi Mazowieckiej

Zyborowicz Maria A.. Zmieniająca się rola kobiety i mężczyzny w rodzinie w sytuacji aktywizacji zawodowej żony - matki. W świetle analizy treści rubryki rodzinnej "Trybuny Ludu". Analiza socjologiczna za okres 1973- 1980

1984

Dąbrowski Wojciech OFMConv. Działalność Kościoła na rzecz dzieci głuchych w wieku przedszkolnym

Kmiotek - Roszkowska Grażyna. Społeczne funkcje sztuki na przykładzie wystawy "Polaków portret własny"

Niestój - Bureć Kazimiera. Uczestnictwo rodzin robotniczych w kulturze masowej, na podstawie polskiej literatury socjologicznej okresu powojennego

Sokołowski Wacław OFMConv. Pozycja dziecka w rodzinie i społeczeństwie według Pisma Świętego Starego Testamentu

Wikora Małgorzata. Funkcje, społecznego teatru amatorskiego

1983

Antczak Grażyna. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu Stanisława Ossowskiego

Kuźmicka Joanna. Kontynuacja i zmiana norm moralnych w rodzinie miejskiej

Lachowski Stanisław. Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci. Badanie w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Magdalena Cedro
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2009, godz. 16:27 - Krzysztof Jurek