1 kwietnia (piątek); sala C-1031

 

9.00 – 9.45  Rejestracja uczestników

 

09.45 – 10.00 Powitanie

Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Prof. zw. dr hab. Karol Klauza, Kierownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dr hab. Robert Szwed, Kierownik Katedry Kultury Medialnej

Odczytanie tekstu przysłanego przez Panią Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej prof. zw. dr hab. Iwonę Hofman

 

10.00 – 11.00 Sesja wspomnieniowa – Leon Dyczewski: profesor, mentor, człowiek

Moderator: dr hab. Robert Szwed

 1. Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL 
 2. Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski
 3. Ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański
 4. Prof. zw. dr hab. Karol Klauza

 

11.00 - 12.00 Wystawa pt. „O. Prof. Leon Dyczewski OFM Conv. - ślady obecności”  i sesja posterowa (Atrium Collegium Norwidianum)

 1. Dr Joanna Szegda – Tożsamość lokalna i regionalna – nowe sposoby artykulacji i utrwalania
 2. Dr Krzysztof Jurek – Tożsamość etniczno-kulturowa imigrantów z Białorusi i Ukrainy mieszkających w Polsce
 3. Mgr Magdalena Pranagal – Socjolog w mediach – rozgłos vs prawda naukowa?
 4. Mgr Grzegorz Winnicki – Carte de visit – egalitarne medium
 5. Mgr Aneta Scherer - Los dziecka poczętego. Leona Dyczewskiego spojrzenie na aborcję
 6. Mgr Łucja Burek – Językowe budowanie tożsamości przedsiębiorstwa polskiej branży IT
 7. Mgr Lilia Borhulevych - Kształtowanie tożsamości Ukraińców, Rosjan i Tatarów krymskich w ukraińskim Internecie w czasach konfliktu

 

12.00-13.45 Człowiek w mediach i kulturze

Moderator: dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL 

 1. Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW - Proporcje człowieczeństwa: kultura i podmiotowość. Przyczynek do antropologii filozoficznej Leona Dyczewskiego
 2. Dr hab. Wojciech Sroczyński, prof. UPH  - Pedagogika medialna - zarys
 3. Dr hab. Marek Rembierz - Pedagogiczne perspektywy personalistycznej socjologii.Garść pedagogicznej refleksji i wspomnień o osobie i dziele Leona Dyczewskiego
 4. Dr Ryszard Adam Podgórski - Przekraczanie siebie w nowych mediach. Rozważania filozoficzno-socjologiczne na podstawie myśli Karola Wojtyły
 5. Dr Rafał Wiśniewski – Ku transgresywnej koncepcji kompetencji międzykulturowych

 

13.45 – 14.30 Obiad – Konwikt KUL

 

14.30-16.30 Leona Dyczewskiego wkład do nauki

Moderator: dr hab. Marek Rembierz

 1. Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN - Więzi w rodzinie jako uniwersalny temat w badaniach nad rodziną. Refleksje w kontekście badań Leona Dyczewskiego
 2. Ks. prof. PhDr. Pavol Dancák - Święto i jego kulturotwórcza rola u Grekokatolików na terenach wschodniej Słowacji (w nawiązaniu do badań Leona Dyczewskiego nad rolą święta)
 3. Dr Małgorzata Szyszka - Koncepcja polityki rodzinnej Leona Dyczewskiego a rzeczywistość
 4. Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL - Leon Dyczewski jako biografista Ojca Maksymiliana Kolbego
 5. Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL - Refleksje Leona Dyczewskiego na temat szkolnictwa wyższego
 6. Dr hab. Robert Szwed – Dziennikarstwo i media według Leona Dyczewskiego

 

14.30-16.30 Medialne kreowanie tożsamości: sztuka, manipulacja, wiedza, pamięć (sesja równoległa, sala C-304)

Moderator: dr hab. Justyna Szulich–Kałuża

 1. Dr Piotr Dejneka - Populism and the public sphere. Will Populism revitalise EU project?
 2. Dr Paweł Stengret - „Ja mam obywatelstwo wielopolskie” – kreacja tożsamości w wypowiedziach medialnych artystów teatru
 3. Dr Aneta Duda - Wartości w reklamie – raport z badań
 4. Dr Kamil Fil - Polityczna reklama negatywna – analiza kampanii w wyborach samorządowych z 2010 i 2014 roku
 5. Dr Stanisław Ciupka - Znaczenie manipulacji medialnej a kształtowanie tożsamości współczesnej młodzieży
 6. Dr Elżbieta Minczakiewicz - Media w kształtowaniu tożsamości oraz poczucia sensu życia u młodzieży z diagnozą sprzężonej niepełnosprawności
 7. Dr Wojciech Muszyński - Komercjalizacja pamięci o zmarłych w społeczeństwie konsumpcyjnym
 8. Dr Alina Betlej - Cyfrowe narracje ryzyka, czyli o społecznej dekonstrukcji wiedzy w Internecie

 

16.30 – 16.45 Przerwa kawowa

 

16.45 – 18.00               

Sesja wspomnieniowa – Leon Dyczewski: profesor, mentor, człowiek

 1. Prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak
 2. Dr hab. Robert Szwed
 3. Dr hab. Justyna Szulich–Kałuża
 4. Dr Błażej Dyczewski
 5. Dr hab. Marek Rembierz

2 kwietnia (sobota); sala C - 1031

 

09.00 - 10.30 Medialne reprezentacje tożsamości

Moderator: dr hab. Robert Szwed

 1. Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża – Wzory ramowania tożsamości współczesnej rodziny w mediach
 2. Dr Joanna Sosnowska – Osobowość telewizyjna. Kim dziś jest dziennikarz telewizyjny?
 3. Dr Irena Wolska-Zogata - Tożsamość społeczna dziennikarzy na podstawie analizy publicznych przedstawień medialnych
 4. Dr Aneta Wójciszyn-Wasil – Radio w budowaniu tożsamości lokalnej
 5. Mgr Kamil Wszołek - Współczesny portret dziennikarstwa w filmie fabularnym
 6. Mgr Emilia Moddelmog-Anweiler - Słowo i obraz. Wyrażanie tożsamości religijnej w polskim dyskursie prasowym

 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

 

10.45 - 12.00 Tożsamość kulturowa w mediach I

Moderator: dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. KUL

 1. Prof. zw. dr hab. Jerzy Jastrzębski – Agenda setting i medialne ramy tożsamości
 2. Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII - Tożsamość w sieci – aspekty etyczne
 3. Dr Małgorzata Gruchoła - Determinizm wiekowy a tożsamość odbiorców mediów
 4. Dr Anna Bendrat - Życie w sześciu słowach: tożsamość a wielokulturowość w internetowym projekcie Race Card Project
 5. Dr Adam Kulczycki - Media, kultura popularna, Internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości
 6. Mgr Eliza Wydrych-Strzelecka - Blogosfera modowa a wykreowany obraz świata

 

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

 

12.15 – 13.30 Tożsamość kulturowa w mediach II

Moderator: prof. zw. dr hab. Jerzy Jastrzębski

 1. Prof. Yuliia Yemelianowa - Rola mediów w formowaniu się narodu ukraińskiego na początku XXI wieku
 2. Dr hab. Monika Banaś - Media a współczesna tożsamość duńska. Wybrane przykłady i aspekty wzajemnych oddziaływań
 3. Dr hab. Marek Dziewierski - Pamięć zapośredniczona w sieci. O  nowym medium pamięci mniejszości ukraińskiej
 4. Dr Maja Drzazga-Lech - Stanisław Moniuszko jako ikona polskiej tożsamości kulturowej na Górnym Śląsku
 5. Dr Wojciech Wciseł - Kryzys migracyjny a medialna tożsamość uchodźców i migrantów w portalach internetowych i społecznościowych

 

13.30 - 13.45 Przerwa kawowa

 

13.45 - 15.00 Sacrum i wartości w mediach

Moderator: dr hab. Justyna Szulich-Kałuża

 1. Ks. dr Marek Wódka – Analiza społeczno-etycznych uwarunkowań komunikacji medialnej w kontekście nauczania Kościoła katolickiego
 2. Ks. dr Tomasz Adamczyk – Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury polskiej
 3. Ks. dr Marek Pytko - Twitter jako narzędzie budowania tożsamości instytucjonalnej komunikacji Kościoła
 4. Mgr Zbigniew Barciński – Kto przeciw komu? Obraz stron sporu o edukację seksualną w polskich tygodnikach

 

15.00 Zakończenie konferencji

 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2016, godz. 18:52 - Krzysztof Jurek