Mgr Anna Garbacz

 

Mgr Anna Garbacz

 

 

Działalność dydaktyczna:

Ćwiczenia z psychologii rozwojowej dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologii rozwoju człowieka w biegu życia

Warsztaty przeprowadzone dla studentów KUL:

 - Budowania kontaktu z osobą badaną 50+

W ramach projektu Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym kierowanego przez dr hab. Ewę Rzechowską

 - Dwudniowy warsztat  NVC (Non Violent Communication) dla studentów koła naukowego psychologii (2011).

Warsztaty w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych:

Garbacz A. (2011):. Nonviolent Communication - język miłości. XVIII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych, Lublin, 05-07. 04. 2011.

Garbacz A. (2012). Nonviolent Communication – jak nie zabijać słowem? XIX Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych, Lublin, 17-19. 04. 2011.

 

Zainteresowane organizację studentów zapraszam do współpracy!

 

Praca magisterska:

Transformacje kontroli i poczucia kontroli nad swoim życiem u młodych kobiet w świetle K. Dąbrowskiego Teorii Dezintegracji Pozytywnej

Praca magisterska obejmowała tematykę rozwoju osobowego człowieka dorosłego. Wiodącą teorią była Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego – kreśląca drogę, jaką człowiek przemierza od pierwotnego poziomu rozwoju osobowego (motywacja egocentryczna), poprzez przejściowe poziomy zależności społecznej (motywacja akceptacji społecznej), po poziomy autonomiczne (motywacja wartości uniwersalnych). Wybranym aspektem rozwoju osobowego był rozwój kontroli i poczucia kontroli nad swoim życiem. Badaniami objęte zostały kobiety w okresie wyłaniającej się dorosłości – okres kluczowy z perspektywy budowania niezależności osobowej - jednocześnie mało zbadany.

 

Wyróżnienia:

Stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium projakościowe

Wyróżnienie IOPAN za prezentację z dziedziny Nauk Społecznych: Relacje międzypokoleniowe na polskim rynku pracy z perspektywy osób w wieku średnim (Sopot, 2012)

 

Działalność naukowa:

Publikacje:

Rzechowska E., Garbacz A. (2009). Development of human control over own life among young women. W: K. Janowski, S. Steuden (Eds.), Biopsychosocial Aspects of Health and Disease. Lublin: GAUDIUM, Vol. 2. 272-283.

Rzechowska E., Kajda M., Garbacz A. (2010).Kim są 50-latkowie? Charakterystyki rozwojowe dojrzałych osób. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. II.

Rzechowska E., Garbacz A., Kajda M.(2010). Służby pomocowe: kierunki działań zabezpieczających pracowników 50+ przed wykluczeniem. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. IV.

Rzechowska E., Garbacz A. (2010). Wiedza pracowników służb społecznych o funkcjonowaniu osób 50+ i ich zapotrzebowaniu na działania pomocowe. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. X.

Rzechowska E., Garbacz A., Kajda M. (2010). Rekomendacje (I): Potrzeby osób 50+ a działania pomocowe proponowane przez pracowników służb społecznych. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. XII.

Rzechowska E., Garbacz A., Madejczyk K. (2010).   Rekomendacje (II): Potrzeby i oczekiwania osób 50+ a zindywidualizowane działania pomocowe (analizy przypadków). W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. XII.

Rzechowska E., Garbacz A., Kajda M. (2010). Wyniki ekspertyzy: raport z badania desk research. W: E.Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. Garbacz A. (2010). Raport z badań jakościowych (II): wiedza pracowników służb społecznych o funkcjonowaniu osób 50+ i ich zapotrzebowaniu na działania pomocowe. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. Garbacz A. (2010). Wnioski i rekomendacje. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E, Garbacz A., Kajda M., Zaborek K. (2011). Dojrzały pracownik na rynku pracy: Intermentoring jako model budowania dojrzałej współpracy międzypokoleniowej(e – book), Lublin: Wydawnictwo LBS .

Rzechowska E., Garbacz A., Konopa K. (2011). Postrzeganie pracodawców przez osoby w wieku średnim (e-book)Lublin: Wydawnictwo LBS.

Garbacz A., Rzechowska E. (2011). Diagnoza zawodowo-rodzinnej sytuacji pracownika jako element konstruowania indywidualnej ścieżki wspierania dojrzałego pracownika. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy: Rekomendacje i narzędzia diagnostyczne. Lublin: Wydawnictwo LBS.

Garbacz A., Rzechowska E. (2011). Autodiagnoza sposobu postrzegania sytuacji osoby 50+ na rynku pracy przez pracowników służb społecznych W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy: Rekomendacje i narzędzia diagnostyczne. Lublin: Wydawnictwo LBS.

 

Referaty na konferencjach:

Rzechowska E., Garbacz A., Kajda M. (2010). Dojrzali pracownicy w kontekście relacji zawodowych i pozazawodowych: modele funkcjonowania i preferowane warianty aktywności zawodowej. Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Perspektywy rozwoju człowieka współczesnego. Łódź, 14-16.06.

Garbacz A. (2010). Osoby 50+ zagrożone wykluczeniem zawodowym z perspektywy pracowników służb doradczych: warianty oferowanych rozwiązań pomocowych:  XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju człowieka współczesnego” Łódź, 14-16 06

Garbacz A, Konopa K. (2011): Osoba bezrobotna 50+ z perspektywy pracownika służb społecznych: proponowane formy wsparcia. Lubelska Szkoła Biznesu „Dojrzały pracownik na rynku pracy Problemy, rekomendacje i kierunki wspierania”.. Lublin, 25.03.2011

Garbacz A, Konopa K. (2011): Sposoby postrzeganie dojrzałych klientów 50+ przez pracowników służb społecznych. Implikacje do proponowanych rozwiązań pomocowych:  XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju człowieka współczesnego” Kraków, 13-15 06 2011

Konopa K, Garbacz A. (2011): Wybrane aspekty rozwoju zawodowego dojrzałych pracowników 50+. Implikacje do pomocy doradczej:  XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju człowieka współczesnego” Kraków, 13-15 06 2011

Rzechowska E, Kajda M, Garbacz A, Konopa K, Madejczak K.(2011): Wybieramy zawód: O czym Jaś powinien wiedzieć, aby Jan był zadowolony? VIII Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 17-23. 09.2011.

Garbacz A. (2011). Nonviolent Communication - język miłości. XVIII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych, Lublin, 05-07. 04. 2011.

Garbacz A, Zaborek K, Gucwa A. (2012). Młodzi oczami osób w wieku średnim. Implikacje do intermentoringu transgeneracyjnego. II Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów, Bydgoszcz 01-03. 03. 2012.

Garbacz A. (2012). Nonviolent Communication – jak nie zabijać słowem? XIX Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych, Lublin, 17-19. 04. 2011.

Garbacz A, Zaborek K, Gucwa A. (2012): Relacje międzypokoleniowe na polskim rynku pracy z perspektywy osób w wieku średnim. IV Sympozjum Sopockie Forum Młodych pt. Dokąd mierza świat?, Sopot, 19.05.2012.

Garbacz A, Brodziak K, Kajda M. (2012): Konstruowanie aktywności życiowej u osób w wieku średnim zagrożonych utratą pracy. XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pod hasłem Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki,  Zielona Góra, 28-30.05.2012.

Rzechowska E., Garbacz A. (2012): Miejsce dojrzałego człowieka w kulturze konsumpcyjnej. Konstruowanie aktywności życiowej i poczucie jakości życia 50-latków w kontekście zmian na rynku pracy. III Konferencja Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia, „Pomiędzy dobrobytem a dobrostanem”, Gdańsk, 10-11.09.2012.

 

Zainteresowania naukowe:

Rozwój człowieka dorosłego, dojrzałość psychiczna, rozwój psychospołeczny, wspieranie rozwoju indywidualnego, komunikacja interpersonalna, rozwoju grupy, organizacji

 

Pasje:

Warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych NVC

Kwalifikacje do pracy trenerskiej: certyfikat bazowy trenera grupowego TROP (od 2009), dyplom studium NVC (Non Violent Communication Marshalla Rosenberga, od 2010)

Aktywne spędzanie czasu wolnego: wycieczki leśne, szlakami górskimi, brzegiem morza, jazda na nartach

 

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2012, godz. 14:57 - Kamila Król