Mgr Anna Gucwa

 

Mgr Anna Gucwa

 

 

Wykształcenie:

2006 – 2011, studia psychologiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Praca magisterska: Transformacje motywacji zawodowej mężczyzn w średniej dorosłości zagrożonych utratą pracy

 

Działalność dydaktyczna:

Prowadzenie ćwiczeń z psychologii rozwojowej dzieci, młodzieży i dorosłych na studiach niestacjonarnych oraz ćwiczeń z psychologii rozwoju człowieka w biegu życia na studiach stacjonarnych

 

Praca magisterska:

Transformacje motywacji zawodowej mężczyzn w średniej dorosłości zagrożonych utratą pracy (01.07.2011)

Praca magisterska obejmowała tematykę rozwoju motywacji zawodowej w średniej dorosłości. Główną aktywność życiową w omawianym okresie zaczyna stanowić praca zawodowa. Wraz z nią pojawiają się problemy w kontynuacji zatrudnienia. Z tego też względu znalezienie się w sytuacji zagrożenia utratą pracy odgrywa istotną rolę w motywacji zawodowej obecnych pięćdziesięciolatków. Badaniami objęci zostali mężczyźni w drugiej połowie wieku średniego (między 50 a 60 rokiem życia) zagrożeni utratą pracy. Uzyskany materiał poddano analizie procesualnej. Otrzymane wyniki stanowią jedną z istotnych składowych w budowaniu wiedzy na temat motywacji zawodowej. Ukazują jej zróżnicowanie temporalne oraz wielowymiarowość.

 

Działalność naukowa:

Publikacje:

Garbacz, A., Zaborek, K., Gucwa, A., (2012). Młodzi z perspektywy osób w wieku średnim: Implikacje do intermentoringu transgeneracyjnego. Materiały pokonferencyjne II Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Bydgoszcz, 01-03.03.2012.

 

Referaty na konferencjach:

Garbacz A, Zaborek K, Gucwa A. (2012). Młodzi oczami osób w wieku średnim. Implikacje do intermentoringu transgeneracyjnego. II Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów, Bydgoszcz, 01-03.03.2012.

Garbacz A, Zaborek K, Gucwa A. (2012).  Relacje międzypokoleniowe na polskim rynku pracy z perspektywy osób w wieku średnim. IV Sympozjum Sopockie Forum Młodych pt. Dokąd zmierza świat?, Sopot, 19.05.2012.

 

Zainteresowania naukowe:

Rozwojowe charakterystyki dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, problematyka rozwoju człowieka dorosłego w kontekście aktywności zawodowej, rozwój psychospołeczny, rozwój motywacji zawodowej

 

Pasje:

Wyprawy górskie, książki podróżnicze, siatkówka

 

Kontakt: gucwa-anna@wp.pl

Autor: Kamila Król
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016, godz. 02:12 - Bogumiła Krawiec