Asystent w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów

 

kontakt: drop.katarzyna@gmail.com

 

Absolwentka kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Public relations i reklamy; Sekretarz redakcji w czasopiśmie naukowym „Polish Journal of Public Health”; dziennikarka; mediator sądowy; ; doktorantka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim; członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Stowarzyszenia Polskich Mediów, a także Kapituły Pracodawców i Absolwentów; opiekun praktyk studenckich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

 

Prowadzi zajęcia z: Psychologii komunikacji społecznej, Public relations, Reklamy, Czytelni prasy, Warsztaty prasowe, Edytorstwo, a także warsztaty z Kreatywnego pisania na Wydziale Teologii KUL.

 

Zobacz więcej o mgr Katarzyna Magdalena Drop.

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 11:55 - Małgorzata Sławek-Czochra