Mgr Katarzyna Zaborek

 

Mgr Katarzyna Zaborek

 

Jestem doktorantką w Katedrze Psychologii Rozwojowej KUL. Moje zainteresowania naukowe dotyczą psychologii rozwojowej (w szczególności okresu średniej dorosłości) i psychologii organizacji. Uczestniczyłam w pracach zespołu dr hab. E. Rzechowskiej w ramach projektu badawczego „Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym” (Projekt POKL, Działanie 7.2.1). Na co dzień pracuję z dziećmi i ich rodzicami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

 

Praca magisterska pt. Transformacje motywacji zawodowej kobiet w wieku przedemerytalnym zagrożonych utratą pracy (obrona: 18.06.2010r.).

 

Działalność naukowa:

Publikacje:

Rzechowska E., Garbacz A., Madejczyk K. (2010).   Rekomendacje (II): Potrzeby i oczekiwania osób 50+ a zindywidualizowane działania pomocowe (analizy przypadków). W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. XII.

Garbacz A., Kajda M., Zaborek K., Rzechowska E. (2011). Dojrzały pracownik na rynku pracy: Intermentoring jako model budowania dojrzałej współpracy międzypokoleniowej    (e – book), Lublin: Wydawnictwo LBS .

Garbacz, A., Zaborek, K., Gucwa, A. (2012).Młodzi z perspektywy osób w wieku średnim: Implikacje do intermentoringu transgeneracyjnego. Materiały pokonferencyjne II Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Bydgoszcz, 1 – 3.03.2012 (wysłany do recenzji).

 

Referaty na konferencjach:

Madejczyk K. (2010). Transformacje motywacji zawodowej kobiet 50+ zagrożonych utratą pracy. XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, „Perspektywy rozwoju człowieka współczesnego”. Łódź, 14-16.06.2010  (e-book).

Kajda M, Zaborek K.  (2011): Transformacje wybranych aspektów rozwoju osobowego w kontekście wczesnej dezaktywizacji (dystans, autonomia):  XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju człowieka współczesnego” Kraków, 13-15. 06. 2011.

Zaborek K, Kajda M. (2011): Transformacje wybranych aspektów rozwoju osobowego w kontekście wczesnej dezaktywizacji (mądrość, generatywność):  XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju człowieka współczesnego” Kraków, 13-15. 06. 2011.

Garbacz A, Zaborek K, Gucwa A. (2012):Młodzi oczami osób w wieku średnim. Implikacje do intermentoringu transgeneracyjnego. II Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów, Bydgoszcz 01-03.03.2012.

Garbacz A, Zaborek K, Gucwa A. (2012): Relacje międzypokoleniowe na polskim rynku pracy z perspektywy osób w wieku średnim. IV Sympozjum Sopockie Forum Młodych pt. Dokąd mierza świat?, Sopot, 19.05.2012.

 

Udział w wydarzeniach naukowych:

Rzechowska E., Kajda M., Garbacz A., Konopa K., Zaborek K. (2011): Wybieramy zawód:       O czym Jaś powinien wiedzieć, aby Jan był zadowolony? VIII Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 17-23.09.2011.

Rzechowska E., Kajda M., Zaborek K., Król K., Garbacz A. (2012). Kim chciałbyś być w przyszłości. Preorientacja zawodowa dla dzieci w wieku przedszkolnym. IX Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 15-21.09.2012.

 

Zainteresowania naukowe:

psychologia rozwojowa osób w okresie średniej dorosłości, generatywność jako jeden z aspektów rozwoju osobowego, psychologia organizacji

 

Pasje: 

programy podróżnicze, książki W. Cejrowskiego, bajkoterapia

 

Kontakt: katarzyna.madejczyk@gmail.com

 

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2012, godz. 15:10 - Kamila Król