Mgr Małgorzata Kajda

 

Mgr Małgorzata Kajda 

 

Praca magisterska:: Wybrane aspekty kształtowania się poczucia własnej tożsamości u młodych kobiet (badania empiryczne) (11.06.2008)

 

Zainteresowania naukowe: problematyka rozwoju tożsamości człowieka, problematyka rozwoju osobowego człowieka dorosłego

 

Praca zawodowa: psycholog w Przedszkolu Sióstr Nazaretanek im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Lublini

 

Publikacje:

Rzechowska E., Kajda M., Garbacz A. (2010). Kim są 50-latkowie? Charakterystyki rozwojowe dojrzałych osób. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. II.

Rzechowska E., Kajda M. (2010). Pozycja dojrzałego pracownika na polskim rynku pracy. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. III.     

Rzechowska E., Garbacz A., Kajda M. (2010). Służby pomocowe: kierunki działań zabezpieczających pracowników 50+ przed wykluczeniem. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. IV.

Rzechowska E., Garbacz A., Kajda M. (2010). Wyniki ekspertyzy: raport z badania desk research. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

 

Referaty na konferencjach:

Kajda M. (2010). Transformacje tożsamości osobistej w kontekście wczesnej dezaktywizacji zawodowej. Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Perspektywy rozwoju człowieka współczesnego. Łódź, 14-16.06.2010  (e-book)

Rzechowska E., Garbacz A., Kajda M. (2010). Dojrzali pracownicy w kontekście relacji zawodowych i pozazawodowych: modele funkcjonowania i preferowane warianty aktywności zawodowej. Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Perspektywy rozwoju człowieka współczesnego. Łódź, 14-16.06.2010  (e-book).

 

Pasje: film, hodowla kotów

 

Kontakt: gosia29031984@poczta.wp.pl

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2011, godz. 21:22 - Kamila Król