Asystent w Katedrze Warsztatu Medialnego i Aksjologii

 

kontakt:standun@gmail.com

 

Ma szerokie zainteresowania naukowe wybiegające daleko poza dziennikarstwo/ medioznawstwo. Zajmuje się m. in. tłumaczeniami specjalistycznymi, metodyką nauczania języków obcych, literaturoznawstwem, filmoznawstwem, zagadnieniami związanymi z Creative Writing. Obecnie pracuje nad ukończeniem rozprawy doktorskiej pt. Suspens jako chwyt retoryczny w filmach o Jamesie Bondzie pod kierownictwem prof. Jacka Dąbały. Praca ta odnosi się do zagadnień, w polskim dyskursie naukowym praktycznie nieobecnych, które cechuje interdyscyplinarność tematyczna, wchodząca w obszary filmoznawstwa, literaturoznawstwa, retoryki dziennikarskiej, a także creative writing.

 

Prowadzi badania nad problemami i wyzwaniami współczesnych mediów amerykańskich, strukturą napięcia i dramaturgii w dziełach medialnych, oraz, wykorzystując filologiczne wykształcenie, tworzy teoretyczne i praktyczne podstawy kursu z Angielskiego Medialnego, które w perspektywie mają się zakończyć stworzeniem kompleksowego podręcznika akademickiego z tego przedmiotu.      

 

mgr Stanisław Dunin-Wilczyński

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 13:07 - Małgorzata Sławek-Czochra