Zachęcamy do skorzystania z oferty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF), przy którego pomocy można sfinansować między innymi:
•    studia (od 1 do 4 semestrów) w jednym z krajów Grupy Wyszehradzkiej  
•    festiwal lub inne wydarzenie kulturalne
•    konferencję naukową
•    kurs na uczelni wyższej o tematyce wyszehradzkiej
Głównym warunkiem otrzymania grantu od IFV jest to, aby projekt miał charakter wyszehradzki (promował ideę Grupy Wyszehradzkiej, prezentował jego kraje, itp.)

O granty i stypendia mogą ubiegać się studenci, młodzi naukowcy, wykładowcy, organizacje studenckie, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, itp.

Więcej informacji na stronie IFV: http://www.visegradfund.org/ oraz w Biurze Współpracy z Zagranicą.