Książki wydane w serii wydawniczej
"Studia z Polonistycznej Teorii Kształcenia"

 

 

1408702245_literatura_emigracyjna_w_szkole

 

Literatura emigracyjna w szkole, red. Z. Kudelski, S. J. Żurek, TN KUL, Lublin 2008.

 

*

__b_9788373064195

 

M. Marzec, Miłość i gimnazjaliści. Praca z tekstem kulturowym na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, TN KUL, Lublin 2008.

 

*

 

1501578327_1417171793_etynanaucz049

 

Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S. J. Żurek, TN KUL, Lublin 2011.

 

*

 

450-polskosc-ponad-granicami

 

Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S. J. Żurek, TN KUL, Lublin 2011.

 

*

 

0192403853135

 

A. Adamczuk-Stęplewska, Polska literatura najnowsza (1989-2009) w szkole, TN KUL, Lublin 2012.

 

*

 

0192404052583

 

Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze, red. S. J. Żurek, A. Adamczuk-Stęplewska, TN KUL, Lublin 2012.

 

*

 

1410173256_wartosci_i_wartosciowanie

 

Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, TN KUL, Lublin 2013.

 

*

 

1508159578_rf65-3__149

 

Methodological studies in education of Polish language and literature, ed. by S. J. Żurek, TN KUL, Lublin 2014.

 

*

 

1451299225_religia_644

 

Religia w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, TN KUL, Lublin 2015.

 

*

 

1486989682_polonistyczna_zasada_indywidualizacji

 

N. Grabska, Polonistyczna zasada indywidualizacji. Studium teoretyczno-empiryczne, TN KUL, Lublin 2017.

 

*

 

1508750254_1506509657_kopacz113

 

A. Kopacz, Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjalnym, TN KUL, Lublin 2017.

 

*

 

1508750278_1508497182_miedzy_154

 

M. Marzec-Jóźwicka, Między partnerstwem a mistrzostwem. Nauczyciel polonista we współczesnej szkole, TN KUL, Lublin 2017.

 

 

*

 

Książki wydane w serii wydawniczej "Polonistyka Elektroniczna"

 

 

e-polonistyka-l

 

e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, TN KUL, Lublin 2009.

 

*

 

pobrany_plik

 

e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, TN KUL, Lublin 2012.

 

*

 

pobrany_plik_1

 

A. Dziak, Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji, TN KUL, Lublin 2012.

 

*

e-polonistyka-3-polonistyka-elektroniczna-4-s

 

e-polonistyka 3, red. A. Dziak, A. Kopacz, TN KUL, Lublin 2016.

 

*

 

Ponadto

 

DYDAKTYKA LITERATURY I JĘZYKA

 

marzec-jozwicka_-_okladka_poprawiona

 

M. Marzec-Jóźwicka, Indywidualizacja kształcenia literackiego w szkole średniej. Model zadaniowy, Wyd. KUL, Lublin 2018.

 

*

 

m.marzec-jozwicka.okl

 

Wejdź w konwencję! Podręcznik kreatywnego pisania, red. M. Marzec-Jóźwicka, Wyd. KUL, Lublin 2019.

 

*

 

okladka_ksiazki

 

Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S. J. Żurek, przy współpracy M. Nowak, Wyd. KUL, Lublin 2019.

 

*

 

okladka1_komunikacja-skompresowany

 

M. Marzec-Jóźwicka, Komunikacja w pracy nauczyciela polonisty, Wyd. KUL, Lublin 2020.

 

 

*

 

HISTORIA LITERATURY

 

czlowiek_po_zagladzie

 

M. Szabłowska-Zaremba, Człowiek po Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga, TN KUL, Lublin 2010.

 

*

 

zydzi_w_zamosciu

 

Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia - kultura - literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, TN KUL, Lublin 2012.

 

*

 

monika_szablowska-zaremba_naruszone_granice_kulturowe_okladki

 

Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku, red. M. Szabłowska-Zaremba, B. Walęciuk-Dejneka, TN KUL, Lublin 2013.

 

*

 

dusza

 

I. L. Perec, Dusza. Legendy, bajki i opowiadania, red. M. Szabłowska-Zaremba, A. Żółkiewska, Żydowski Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015.

 

*

 

szalom_asz_1

 

Szalom Asz na łamach prasy, red. M. Szabłowska-Zaremba, A. Żółkiewska, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie i Wydawnictwo Convivo, Kutno 2019.

 

*

 

1460984068_polsko-zydowska_016

 

A. Karczewska, Polsko-żydowska republika marzeń. O "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937), TN KUL, Lublin 2015.

 

 

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2021, godz. 11:50 - Magdalena Marzec-Jóźwicka