W dniu 01.03.2019 w sali GG-110 o godz. 14:00 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych. Gościem specjalnym posiedzenia będzie Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych Wydziału Nauk Humanistycznych KUL Pani dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL.

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2019, godz. 18:57 - Katarzyna Zając