wyróżnienie naukowe przyznawane od 1981 r., za publikacje powstałe w środowisku pracowników i współpracowników KUL z zakresu problematyki polonijnej i religijnej, obejmującej zwłaszcza zagadnienia wkładu Kościoła i duchowieństwa w rozwój kultury narodowej, walk o wolność i niepodległość Polski oraz sprawiedliwość społeczną i praw człowieka, a także historii najnowszej, w szczególności dziejów polskiej myśli politycznej, ruchów ludowych i walk niepodległościowych. Nagroda została ufundowana w 1980 r. w Stanach Zjednoczonych przez Franciszka Skowyrę i jego żonę Irenę, zatwierdzona 2 III 1981 r. przez Senat KUL.

Od 1981 r. do 2018 r. Nagrodę Naukową Skowyrów otrzymało 93 Laureatów - osób i instytucji. Przez szereg lat Nagroda przyznawana była ex aequo, zaś w roku 1985, 2007, 2011-2013 nie została przyznana.

Autor: Maria Furtak
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2019, godz. 10:13 - Maria Furtak