1. Stypendium Fulbrighta, Indiana University Bloomington (USA) 2007/2008.
  2. Grant MNiSW Reprezentacje opinii publicznej 30V2006 – 29 I 2009 r. - 1H02E 027.
  3. Nagroda III stopnia Rektora KUL, za działalność naukową.
  4. „Medal Brązowy za Długoletnią Służbę” Prezydenta RP, przyznany decyzją z dnia 23 września 2009.
  5. „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, przyznany decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2009 roku.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2012, godz. 15:34 - Aleksandra Dziak