Spis aktualnie prowadzonych wykładów w KUL

  1. Metodologia Nauk Społecznych
  2. Statystyka
  3. Public Opinion and Media
  4. Komunikacja polityczna
  5. Opinia publiczna
  6. Dyskurs Publiczny
  7. Projekt badawczy
  8. Seminarium licencjackie
  9. Seminarium magisterskie
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2012, godz. 15:57 - Aleksandra Dziak