***

Adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Filologii Słowiańskiej

Katedra Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin


CN008

Tel. (081) 445 43 11, 445 43 12


***
Autor: Marta Reda
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2014, godz. 13:25 - Marta Kaczmarczyk