Pracownicy Katedry Języka Polskiego IFP KUL zapraszają w dniach 13-14 listopada br.

na zorganizowaną wespół z Katedrą Akwizycji i Dydaktyki Języków IFR KUL

oraz Polskim Towarzystwem Lingwistyki Stosowanej konferencję naukową pt.

Nauczanie języków obcych - nowe czasy, stare problemy

 

program

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2015, godz. 13:42 - Małgorzata Nowak-Barcińska