Pracownicy Instytutu Ekumenicznego KUL zajmują się pracą badawczą z zakresu historii i zasad ekumenizmu oraz teologii porównawczej i teologii Kościołów oraz Wspólnot niekatolickich, a także współczesnych wyzwań stojących przed Kościołami i Wspólnotami chrześcijańskimi

 

1. Historia ruchu ekumenicznego i zasady ekumenizmu

  • geneza współczesnego ruchu ekumenicznego wraz z jego duchowymi korzeniami oraz teologicznymi i kulturowymi uwarunkowaniami

  • katolickie zasad ekumenizmu na podstawie źródeł biblijnych, patrystycznych, dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła kościelnego oraz teologicznej refleksji

  • zasady dialogu ekumenicznego i uwarunkowania recepcji jego wyników

  • problematyka tożsamości wyznaniowej i jej relacji do ruchu ekumenicznego

2. Teologia porównawcza oraz teologia Kościołów i Wspólnot niekatolickich

  • teologia prawosławna - doktryna oraz duchowość wschodnia, studium ojców Kościoła oraz dzieł teologów, ascetów i mistyków ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień antropologicznych oraz badaniem duchowości hezychastycznej
  • teologia protestancka - protestanckie dziedzictwo teologiczne, na które składa się teologia wyznań, które mają swój początek w szesnastowiecznej Reformacji
  • analiza wyników dialogów ekumenicznych podejmowanych przez Kościół katolicki z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi oraz ich recepcji

3. Ruch ekumeniczny wobec wyzwań współczesności

  • antropologia i etyka chrześcijańska w kontekście teorii gender
  • chrześcijanie wobec problemów cywilizacyjnych współczesnego świata

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2013, godz. 22:46 - Marcin Składanowski