W wyniku zmian wprowadzonych ustawą "Konstytucja dla nauki" z 2018 r i zmianami w statucie KUL dotychczasowe instytuty na Wydziale Teologii KUL zostały połączone w jeden Instytut Nauk Teologicznych, zaś w miejsce nazwy Instytut Ekumeniczny wprowadzono nazwę Sekcja Ekumenizmu. Poprzednik Sekcji Ekumenizmu: Instytut Ekumeniczny KUL powstał w 1983 roku z inicjatywy Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

 

1 października 1983 r. dotychczasowa Sekcja Teologii Porównawczej i Ekumenicznej (działająca od 1970 r.) na Wydziale Teologii KUL została przekształcona w Instytut Ekumeniczny KUL - pierwszy w Polsce odrębny instytut naukowo-badawczy oraz dydaktyczny zajmujący się problematyką ekumeniczną oraz teologią porównawczą. Pierwszym kierownikiem IE został ks. bp prof. dr hab. Alfons Nossol.

 

 

ROCZNIKI TEOLOGICZNE

 

Od 1993 r. wydawanych przez Towarzystwo Naukowe KUL.

Od 2009 r. do 2013 r. w związku z usamodzielnieniem poszczególnych zeszytów Instytut Ekumeniczny opracowywał "Roczniki Teologii Ekumenicznej" (ISSN 2081-6731).

Od 2014 r. Instytut Ekumeniczny znów przygotowuje odrębny zeszyt 7 "Roczników Teologicznych". RT z.7 61(2014); RT z.7 62(2015); RT z.7 63(2016).

 

 

SERIE WYDAWNICZE

 

1. "Teologia w dialogu" (od 1985 r.)

2. "Jeden Pan, jedna wiara" (od 1986 r.)

 

 

ORGANIZACJA SEKCJI EKUMENIZMU

 

Zgodnie z założeniami pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej w SEKCJI EKUMENIZMU znajdują się katedry niegdyś utworzone w Instytucie Ekumenicznym KUL:

1. Katedra Teologii Prawosławnej

2. Katedra Teologii Protestanckiej

Katedra Teologii Ekumenicznej została zlikwidowana zgodnie z zarządzeniami władz Uczelni z dniem 1 października 2012 r., odtworzona 20 września 2013 r. na wniosek Rady Wydziału Teologii i ponownie zlikwidowana 26 września tegoż roku).

Autor: Ks. Stanisław Józef Koza
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2019, godz. 12:11 - Przemysław Kantyka