Katedra Ekonomii Międzynarodowej działa w ramach Wydziału Nauk Społecznych, który funkcjonuje od 1980 r. i jest wznowieniem działalności byłego Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (utworzonego w 1918 r.).

 

Formalnie Sekcja Ekonomii została reaktywowana w ramach tego Wydziału 5 grudnia 1981 r. i rozpoczęła działalność od roku akademickiego 1982/1983. W latach kolejnych została utworzona Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

 

Pierwszym kierownikiem Katedry został dr hab. Marian Guzek, profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz pracownik naukowo-badawczy Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie.

 

W roku 1998 obowiązki kierownika Katedry przejął dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL i kierował jej pracami do roku 2015.

 

W 2018 roku nastąpiła zmiana nazwy katedry z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Katedrę Ekonomii Międzynarodowej. Kierownikiem Katedry został dr hab. Bartosz Jóźwik.

 

Międzynarodowy profil działalności naukowej Katedry ukierunkował dr hab. Marian Guzek. Profil ten, w okresie swojej aktywności na Uniwersytecie kontynuował dr hab. K.A. Kłosiński, prof. KUL. Pan Profesor był autorem wielu publikacji naukowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Prowadził też seminarium doktorskie. Efektem działalności naukowej tego seminarium były obrony doktoratów jej uczestników na Wydziale Nauk Społecznych KUL oraz innych uczelniach: dr Paweł Marzec (KUL, 2002), dr Józef Bogusław Osoba (KUL, 2004), dr Stanisław Miedziak (KUL, 2006), dr Piotr Rubaj (UE w Krakowie, 2010), dr Marcin Czarnacki (SGH w Warszawie, 2012).

 

Obecnie podstawowe kierunki badań Katedry Ekonomii Międzynarodowej dotyczą problemów gospodarki światowej oraz zachodzących w niej procesów. Przedmiotem zainteresowań pracowników naukowych są w ogólności zagadnienia dotyczące ekonomii międzynarodowej, w tym:

 

  • transformacja gospodarcza państw Europy Środkowej i Wschodniej,
  • realna konwergencja i degradacji środowiska w państwach Europy Środkowej i Wschodniej,
  • państwa ASEAN jako potencjalne rynki strategiczne dla polskiego eksportu, dywersyfikacją kierunków polskiego eksportu jako warunku rozwoju handlu zagranicznego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju,
  • handel międzynarodowy i degradacja środowiska. Autor: Piotr Rubaj
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020, godz. 21:04 - Antonina Gavryshkiv