Czym zajmuje się Komisja Prawna?

 

Do zadań Komisji Prawnej Parlamentu należy przede wszystkim dbanie o jakość aktów prawnych, podejmowanych przez Parlament oraz:

 

  • kompleksowe przygotowanie do przyjęcia przez Parlament wszelkich aktów normatywnych dotyczących funkcjonowania Samorządu,
  • przygotowanie dla Parlamentu sprawozdania o danym projekcie uchwały, wydawanie opinii w sprawie wykładni Regulaminu,
  • wydawanie opinii w sprawie uchwał podjętych przez Parlament,

 

 

 

Szczegółowy zakres obowiązków Komisji Prawnej znajdziecie w Regulaminie Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. 

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2020, godz. 15:43 - Piotr Trociuk