Koło Hiszpańsko-Polskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana Pawła II

 

Koło Hiszpańsko-Polskie zostało założone przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w listopadzie 1989 roku. Jednym z założycieli był student historii KUL  Cezary Taracha,który został pierwszym prezesem koła. Początkowo zrzeszało ono głównie studentów historii KUL, z czasem do jego grona przyłączali się również studenci innych kierunków.

 

KHP jest organizacją międzywydziałową. Do jego grona należą członkowie wielu kierunków, nie tylko humanistycznych. Członkami nadzwyczajnymi mogą być także studenci innych lubelskich uczelni. Działa ono przy Katedrze Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL – jedynej takiej katedrze w Polsce. Obecnie kuratorem KHP jest kierownik wyżej wspomnianej katedry - dr hab. Cezary Taracha.  

 

Członkami Koła mogą być osoby zainteresowane językiem, kulturą lub historią Hiszpanii i Hispanoameryki. Koło służy rozwijaniu wiedzy w tym zakresie oraz poznawaniu języka hiszpańskiego w praktyce.

 

 

Autor: Jakub Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2020, godz. 00:00 - Angelica Zych