Koło Hiszpańsko-Polskie

przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Jana Pawła II

 

Koło Hiszpańsko-Polskie zostało założone przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w listopadzie 1989 roku. Jednym z założycieli był student historii KUL pan Cezary Taracha. Początkowo nazwa organizacji brzmiała Towarzystwo Hiszpańsko-Polskie, później zmieniona na Koło. Pan Cezary Taracha był pierwszym prezesem Koła. Początkowo zrzeszało ono głównie studentów historii KUL, z czasem do jego grona przyłączali się również studenci innych kierunków.

 

KHP jest organizacją międzywydziałową. Do jego grona należą członkowie wielu kierunków, nie tylko humanistycznych. Członkami nadzwyczajnymi mogą być także studenci innych lubelskich uczelni. Działa ono przy Katedrze Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL – jedynej takiej katedrze w Polsce. Obecnie kuratorem KHP jest kierownik wyżej wspomnianej katedry - dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL.  

 

Członkami Koła mogą być osoby zainteresowane językiem, kulturą lub historią Hiszpanii i Krajów Ameryki Południowej. Koło służy rozwijaniu wiedzy w tym zakresie oraz poznawaniu języka hiszpańskiego w praktyce.

 

KHP jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć związanych z językiem, historią i kulturą Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego. Współpracuje z Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie, Katedrą Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL, Instytutem Filologii Romańskiej KUL oraz Pro Iberią.

Autor: Jakub Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2014, godz. 00:15 - Jakub Chmiel