W roku akademickim 2010/11 grupa studentów ochrony środowiska KUL wyszła z inicjatywą zorganizowania od podstaw koła studenckiego zajmującego się problematyką chemiczną. Dzięki wsparciu pracowników Katedry Chemii powstało Studenckie Koło Naukowe Chemii „REDOX”

Trudnego zadania poprowadzenia nowej organizacji studenckiej podjął się dr Robert Mroczka, który stał się jego pierwszym kuratorem. Na etapie organizacji tworzenia koła i struktury organizacyjno-programowej studenci wspólnie z opiekunem wypracowali cele i zasady funkcjonowania.

Główną ideą działalności Koła jest poszerzenie wiedzy jego członków z zakresu nauk chemicznych i jej praktycznego zastosowania w badanich nad zanieczyszczeniami środowiska. Członkowie Koła w jego krótkiej historii brali udział w konferencjach naukowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Osób angażujące się w rozwój tej organizacji mają na uwadze dobro uczelni. Naszym zadaniem jest reprezentowanie KUL na trudnym, lecz prężnie  rozwijającym się na uczelni obszarze nauk przyrodniczych.Autor: Damian Siepka
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2012, godz. 19:10 - Damian Siepka