Działalność Koła opiera się przede wszystkim o pracę badawczą oraz spotkania członków w ramach których wypracowane zostały następujące projekty:

- wykorzystanie metod spektroskopowych do analizy zanieczyszczeń powietrza

- opracowanie metod potencjostatycznych do pomiaru zanieczyszczeń środowiska

- współorganizacja konferencji "Problemy energetyczne a ochrona środowiska"

- współorganizacja warsztatów chemicznych i przyrodniczych w instytucie ochrony środowiska KUL

- współorganizacja warsztatów "DNA - encyklopedia życia" 

- wyjazdy naukowo-dydaktyczne do firm zajmujących się analityką w ochronie środowiska

 

Członkowie Koła uczestniczą w konferencjach o zasięgu lokalnych i ogólnopolskim. W przyszłości planowane są wyjazdy na konferencje/sympozja międzynarodowe (więcej w zakładce konferencje).

Autor: Damian Siepka
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2012, godz. 16:20 - Damian Siepka