W ramach SKN "REDOX" KUL działają dwie sekcje:


Sekcja chemii analitycznej.

Sekcja iżynierii ekologicznej.

Autor: Damian Siepka
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2012, godz. 17:09 - Damian Siepka