O. Leon Dyczewski – polski duchowny katolicki, franciszkanin, filozof, socjolog (ur. 1936, zm. 2016). Był franciszkaninem konwentualnym, profesorem socjologii, wieloletnim wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizatorem studiów dziennikarskich na KUL.

W pracy naukowej podejmował zagadnienia socjologii kultury, religii, rodziny oraz mediów, łącząc podejście socjologiczne z ujęciem filozofii i polityki społecznej. Promieniował franciszkańską dobrocią i życzliwością, wychował liczne grono uczniów, dla wielu był Mistrzem.
Jako wykładowca kształcący przyszłych dziennikarzy, spisał dla nich 10 przykazań właściwego stosunku do mediów, w których zwracał uwagę na konieczność zachowania dystansu i krytycznej postawy wobec przekazów medialnych. Zachęcał, by unikać epatowania przemocą, sensacji i stronniczości, zachować niezależność i trzymać się systemu wartości.

Główne nurty jego zainteresowań badawczych obejmowały socjologię kultury, teorie i środki komunikowania społecznego, socjologię rodziny, antropologię społeczną, public relations, wielokulturowość, kulturę regionalną w procesach jednoczenia się Europy i globalizacji, kultury alternatywne, style życia.

Był autorem kilkuset prac naukowych i publicystycznych na temat kultury, religijności, rodziny, komunikacji społecznej i mediów, filozofii i polityki społecznej.

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2021, godz. 12:05 - Małgorzata Sławek-Czochra