dr hab. Robert Kozyrski, adiunkt

e-mail: robkor@kul.pl

 

Aktywność naukowa:
1991-1996: studia magisterskie w zakresie historii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1994-1996: Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe (Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Konrada Adenauera)
1998: zatrudniony w KUL
2002: stypendysta w Uniwersytecie Katolickim w Leuven
2003: stypendysta w Uniwersytecie Karola w Pradze
2003: doktorat w KUL
2008: członek Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Chełmskiego"
2010: pobyt studyjny/staż w Uniwersytecie Katolickim w Leuven
2012-2015: kierownik projektu badawczego nr 0147/FNiTP/H11/80/2011 pt. Kościoły, religia i szlachta województwa ruskiego w okresie spóźnionej katolickiej konfesjonalizacji 1648-1768, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
2015: habilitacja w KUL
2015: członek Zespołu Ekspertów KUL
2017: pobyt szkoleniowy w Uniwersytecie Katolickim w Leuven (program ERASMUS+ "Staff Mobility for Training")
 
Specjalizacja naukowa:
- Relacje kościoły-państwo
- Historia Kościoła w Polsce
- Parlamentaryzm i administracja w Polsce
- Geografia historyczna Kościoła w Polsce
 
Członkostwo w organizacjach naukowych:
- Research Group Early Modern History, Katholieke Universiteit Leuven
- Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddz. w Lublinie
- Stowarzyszenie "Rocznik Chełmski" w Chełmie
 
Nagrody i wyróżnienia:
2004: wyróżnienie Fundacji Aurea Demokratia w konkursie prac doktorskich z lat 2001-2003
2017: Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki
 
Wybrane publikacje:
1. Z dziejów świątyni pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie. Odzyskanie kościoła przez katolików w 1944 roku - materiały źródłowe, "Rocznik Chełmski", 21(2017), s. 423-443.
2. Immigrants, Refugees or Invaders in Europe? Historical and Religious Context, [w:] EU Migration Policy and the Internal Security of the Member States, ed. E. Krzysztofik, E. Toura-Schwierskott, Berlin 2016, s. 13-39.
3. Troska szlachty o unicką katedrę w Chełmie, obraz Matki Boskiej Chełmskiej i bazylianów (na podstawie akt sejmiku chełmskiego XVII-XVIII wieku), [w:] Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny. Повернута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія – культ – суспільний контекст, red. A. Gil, M. Kalinowski, I. Skoczylas, Lublin-Lwów 2016, s. 275-298.
4. Sejmiki szlacheckie a problematyka wyznaniowa w latach 1648-1772. Próba generalizacji zagadnień na podstawie akt województwa ruskiego, [w:] Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu, red. T. Matuszak, Piotrków Trybunalski 2015, s. 21-39.
5. Duchowieństwo, kościoły i religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768, Lublin 2013.
6. [współautor] Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, red. H. Gapski, Lublin 2011, (Geografia Historyczna Kościoła w Polsce, 1: Metropolia Lubelska. Archidiecezja Lubelska).
7. [współautor] Od prehistorii do współczesności. Odkrywanie lokalnej tożsamości mieszkańców Siedliszcza - monografia historyczna, Siedliszcze 2011, ss. 283+2 nlb.
8. Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej 1648-1717, Lublin 2006.
9. Bibliografia map i planów opracowanych w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL i wydanych w latach 1956-2000, Lublin 2001, ss. 371+1 nlb.
10. Parlamentarzyści duchowni, biskupi diecezji chełmskiej w XVI - I poł. XVII wieku. Zagadnienia oraz ogólne postulaty badawcze, [w:] Parlamentarzyści polscy od XVI do XX wieku. Stan badań i postulaty, red. J. Seredyka, D. Kurpiers-Schreiber, Opole 1999, s. 137-147.
 
Prywatnie:
cromaniak, wielbiciel kultury, historii i kuchni chorwackiej, zwycięzca konkursu fotograficznego na najlepsze zdjęcie potrawy chorwackiej zorganizowanego przez CroLove.pl w 2016 r.
Ulubione, sprawdzone i polecane miejsca w Chorwacji: Zagrzeb, Rovinj, Pula, Zadar, Szybenik, PrimostenTrogir, Split, Dubrownik, Park Narodowy Jezior Plitwickich, Park Narodowy Krka
Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2018, godz. 12:15 - Robert Kozyrski