Bibliografia map i planów opracowanych w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL i wydanych w latach 1956-2000

Przedmowa (Jerzy Kłoczowski)

Wstęp (Robert Kozyrski)

Komputerowa wersja bibliografii, opublikowana w 2001 r., dokumentuje mapy i plany opracowane i wydane przez Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL w latach 1956-2000. Rejestruje 1584 cyfrowe opisy map i planów.

Wyszukiwanie informacji za pomocą katalogu
By odnaleźć opis określonej mapy lub planu należy kliknąć na "KATALOG MAP I PLANÓW", którego link znajduje się poniżej (komputer musi posiadać zainstalowany program Acrobat Reader). Ze względu na jego wielkość i w zależności od szybkości łącza otwieranie katalogu może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Hasła wywoławcze w katalogu zostały uporządkowane alfabetycznie.
Wyszukiwanie informacji za pomocą indeksów szczegółowych
1. Otwórz wybrany indeks.
2. Znajdź poszukiwane hasło i przyporządkowany do niego numer lub zestaw numerów.
3. Otwórz "KATALOG MAP I PLANÓW", którego link znajduje się w nagłówku każdego indeksu szczegółowego (katalog otworzy sie w osobnym oknie).
4. Za pomocą zestawu numerów przyporządkowanych do hasła w indeksie znajdź opis mapy lub planu w katalogu. Odnalezienie pożądanych wiadomości ułatwiają cyfry umieszczone przy każdym z haseł, które jednocześnie stanowią numer porządkowy opisu w katalogu.

KATALOG MAP I PLANÓW

INDEKSY SZCZEGÓŁOWE
- Indeks tytułów map
- Indeks tytułów planów
- Indeks haseł tematycznych
- Indeks autorski
- Indeks osobowy
- Indeks nazw geograficznych
- Indeks haseł etnicznych
- Indeks chronologiczny
Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, godz. 09:43 - Edyta Chomentowska