Pierwsze posiedzenie RWSS WNH

 

Dnia 21 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Działając na podstawie § 45 ust. 1 Regulaminu Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II RWSS WNH wybrała zarząd w składzie:
Krzysztof Osewski - Przewodniczący
Sylwester Śmiech - Wiceprzewodniczący
Antoni Domań - Sekretarz
Sebastian Jarząbek - Skarbnik 
W zakładce "Członkowie" prezentujemy sylwetki poszczególnych członków nowego zarządu.

 

Protokół z posiedzenia

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013, godz. 02:59 - Krzysztof Osewski