Niezwykle istotnym zjawiskiem w dziejach naszej Ojczyzny jest emigracja, o czym świadczy ponad dwudziestomilionowa rzesza Polaków przebywających poza krajem. Migracja ta była powodowana wieloma czynnikami natury ekonomicznej, politycznej, ale także ideowej. Szczególnym miejscem na mapie dróg emigracyjnych Polaków jest Wielka Brytania. Tam w najtrudniejszych dla Polski latach ukształtował się rząd, ale także tam rozwijało się polskie życie społeczno-polityczno-kulturalne. Polacy zamieszkujący Wielką Brytanię, na przestrzeni wielu lat, wnieśli istotny wkład w kulturę tego kraju, zwłaszcza poprzez rozwój i troskę o kulturę wyniesioną z Polski. Zachowywanie przejawów aktywności kulturowej Polaków jest istotnym obowiązkiem instytucji badawczych, do których należy Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ten Ośrodek wraz z parafią Chrystusa Króla na Balham w Londynie, Polską Misją Katolicka w Anglii i Walii, Towarzystwem Przyjaciół KUL, Fundacją Armii Krajowej w Londynie, Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie, Instytutem Polskim Akcji Katolickiej w Anglii i Walii, Katedrą Historii Kościoła w Czasach Najnowszych, Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła KUL i wspólnotą Pro Ecclesia, organizują sympozjum naukowe, którego głównym celem jest zachowywanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego wytworzonego przez Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii.
Międzynarodowa konferencja naukowa „Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii” jest próbą szerokiej refleksji naukowej nad wkładem Polaków w dziedzictwo kulturowe Wielkiej Brytanii, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej. Dziedzictwo kulturowe wytworzone przez naszych Rodaków jest imponującym dorobkiem polskiej myśli i działalności emigracyjnej. Wielka Brytania znajduje szczególnie miejsce na mapie dawnych i obecnych szlaków emigrujących z kraju Polaków. Zachowywanie dziedzictwa kulturowego Polaków w Wielkiej Brytanii jest głównym motywem dla organizujących to wydarzenie naukowe, które odbędzie się 16 kwietnia 2016 r. w Londynie w Klubie Orła Białego na Balham.
Sympozjum patronatem honorowym objęli abp Wojciech Polak – Prymas Polski, bp Wiesław Lechowicz – Przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Witold Sobków – Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ks. prałat Stefan Wylężek – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz prof. dr hab. Halina Taborska – Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Patronat medialny nad spotkaniem sprawuje Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Katolickie Radio Londyn i Opoka.

 

ks. dr Marcin Nabożny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Paweł Sieradzki
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2016, godz. 11:26 - Paweł Sieradzki