Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka zrzesza osoby zajmujące się naukowo i praktycznie zagadnieniami rozwoju człowieka. Zadaniem stowarzyszenia jest tworzenie środowiska dla dyskursu dotyczącego tematów podejmowanych w pracowniach naukowców oraz rozstrzyganych praktycznie w kontaktach z jednostkami i instytucjami.

 

Miło na poinformować, iż członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka w latach 2015-2019 jest wieloletni pracownik Katedry Psychologii Rozwojowej KUL dr hab. Elżbieta Rydz.

 

                                                                                        

Zarząd 2015-2019

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – prezes

 

dr hab. Dorota Czyżowska, UJ – wiceprezes

dr hab. Jan Ciecuch, prof. UKSW – wiceprezes

dr hab. Ewa Gurba, UJ – skarbnik

mgr Magdalena Kosno, UJ – sekretarz

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM – redaktor biuletynu

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW

dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS

dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWR

dr hab. Dorota Kubicka, UJ

dr hab. Elżbieta Rydz, KUL

dr Magdalena Grabowska, UKW

 

Autor: Anna Gucwa
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2018, godz. 19:34 - Anna Ciesielska