Dokumenty nowego kierunku studiów inżynieryjnych o profilu praktycznym docelowo realizowanego w Filii a prowadzonego przez Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL po uzupełnieniach i poprawkach, w komplecie zostały przekazane do dalszego procedowania.

 

   W ramach nowego kierunku Pani Pełnomocnik ds. Filii KUL zawarła porozumienia dotyczące kształcenia praktycznego z:

  • Miejskim Zakładem Komunalnym sp. z o.o. w Stalowej Woli
  • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu sp. z o.o.
  • ML SYSTEM S.A. w Zaczerniu
  • SERVITECH Waldemar Drozdowski w Tarnowie
  • WJATECH sp. z o.o. w Zaczerniu
  • TECHNOLUTIONS sp. z o.o. w Łowiczu

Wszystkim przedsiębiorstwom i firmom dziękujemy za okazane zaufanie.

 

Autor: Alan Szarek
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2023, godz. 10:28 - Alan Szarek